weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Antonína Paduánského ve Lbíně

V centru obce Lbín na břehu říčky Bíliny stojí u mostu kaple, zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému.
Kaple je kulturní památkou:

Kaplička byla postavena na přelomu 18. a 19. století. Jednoduchá hmota je zakončena apsidou. Vstup akcentuje trojúhelníkový štít. Nad rovinu kombinované střechy se tyčí sanktusník. Fasády člení nárožní lizény a průběžná korunní římsa. průčelí s .

Kaple na podélném půdorysu s půlkruhovým závěrem a hlavním průčelím orientovaným k jihovýchodu. Vstup do kaple je zaklenutý segmentem a osazený jednokřídlými, rámovými, dobovými dveřmi se skleněnou výplní. Hlavní i boční průčelí mají nároží zvýrazněná hladkými pilastry, které ukončuje průběžná profilovaná korunní římsa. Trojúhelníkový štít nad hlavním průčelím je po stranách doplněný malými jehlany zakončené koulí. Štít má profilované okraje a v jeho středu je proražený malý oválný otvor. Severovýchodní i jihozápadní průčelí jsou prolomená okenními osami se segmentovým zaklenutím a umístěnými na střed fasády. Okna mají původní, dřevěné rámy dělené na šest polí. Nad závěrem kaple je vztyčená šestiboká dřevěná lucerna s oplechovanou cibulí, která je završená plechový m křížem. Lucerna je otevřená šesti segmentovými oblouky ve tvaru oslího hřbetu. Valbová střecha kaple je krytá pálenou střešní taškou bobrovkou, která je položená i na okrajích štítu.

Kaple je kvalitní ukázkou drobné sakrální architektury a dokladem vývoje regionálního stavitelství konce 18. stol., společně s nedaleko stojícím mostem z 2. pol. 18. stol. vytváří působivý architektonický soubor.

Wiki:

Kaplička postavená obcí roku 1805 a téhož roku zasvěcená svatému Antonínovi Paduánskému. Kaple stojí při průjezdní silnicí přes řeku Bílinu. Stavba je udržovaná a je v majetku obce Bžany. Zvony z kaple padly za oběť jak první, tak druhé světové válce a nebyly nahrazeny novými.

Na místní informační tabuli:

Kaplička z roku 1805 a téhož roku zasvěcená sv. Antonínu Paduánskému (kronika bořislavské farnosti p. Sitteho z r. 1936). Zvon z kaple padl za oběť jak první, tak i druhé světové válce. Po té už nebyl nahrazen. Kaple při průjezdní silnici u mostu přes řeku Bílinu je v majetku obce Bžany a byla v roce 2014 zrekonstruována.

Series Navigation<< Kaple svatého Antonína Paduánského v LysciZvonice v Pytlíkově >>
Tagy