weby pro nejsevernější čechy

Kaple svaté Anny v Charvatcích

V centru obce Charvatce stojí vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie kaple svaté Anny.

Na webu „nadřízené“ obce Martiněves o kapli:

Nachází se před kostelem, je pozdně barokní stavbou ze 2. pol. 18. stol. Kaple je jednoduchá se šestibokou centrálou a lucernou. Uvnitř je plochý strop.

Stavba je společně s kostelem Nanebevzetí Panny Marie kulturní památkou:

Areál kostela Nanebevzetí P. Marie se nachází ve střední části obce, západně od silnice, vedoucí do Martiněvsi.  Cenný kostel s románským jádrem, gotickou stavební fází, barokními úpravami a regotizovaným exteriérem doplňuje prostá barokní kaple sv. Anny, stojící jihovýchodně od kostela. Sakrální stavba je výraznou krajinnou dominantou.

Kaple, pocházející z druhé poloviny 18. století, má neobvyklý šestiúhelníkový půdorys. Její stěny jsou bez členění, nad vstupem je nápis „Sv. Anna“. Ve středu nízké jehlancové střechy je umístěna polygonální zvonička, zakončená křížem.

Kaple je zděná omítnutá stavba na šestiúhelníkovém půdorysu. Její architektonické členění je velmi jednoduché. Dolní část zdiva chrání nízký kamenný sokl, nahoře stěny ukončuje profilovaná hlavní římsa. V západní stěně je umístěný vchod, přístupný po dvou kamenných schodech. Dvoukřídlé dřevěné dveře rámové konstrukce mají křídla rozdělená dvěma vodorovnými prkny na tři obdélná pole. Kolem vstupního otvoru je profilovaný kamenný portál, nad ním je profilovaná římsa, podpíraná dvěma obdélnými konzolemi. Nad touto římsou je na stěně kaple nápis „Sv. Anna“, provedený ozdobným písmem tmavě hnědé barvy. Stěny vpravo a vlevo od vstupu jsou bez otvoru, stejně jako stěna protilehlá vstupní straně. Ve zbývajících dvou stěnách kaple je dosti nízko umístěný velký obdélný okenní otvor, vyplněný skleněnými cihlami. Kaple má jehlancovou střechu, krytou bobrovkami. Ve vrcholu střechy je zasazená šestistěnná plechová zvonička s cibulovitou střechou, zakončenou obrysovým patriarším křížem. Kříž má ramena ukončená do tvaru trojlistu, u křížení ramen jsou diagonálně vedené paprsky. Pata kříže je zdobená esovitými motivy. Barevné provedení – fasády mají barvu slonové kosti, vstupní portál je bez nátěru.

Poznámka: popis odpovídá stavu v srpnu 2006.

Původní evidenční list památky je stručný:

Centrální stavba polygonální s věžičkou nad středem. Nečleněné stěny, obdélná okna, vstup pravoúhlý s přímou nadpražní římsou. Interiér nečleněný, plochostropý.

Soupis památek okresu roudnického v popisu areálu kostela zmiňuje i kapli (a hlavně tehdejší interiér):

Series Navigation<< Kaple svatého Prokopa na hřbitově v CharvatcíchKostel Nanebevzetí Panny Marie v Charvatcích >>
Tagy