weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice ve Svoru

U silnice, procházející obcí Svor od hlavní křižovatky směrem na Polevsko a Kytlici, na rozcestí s místní odbočkou nedaleko železničního viaduktu stojí kaple Nejsvětější Trojice.

Kaple je sice kulturní památkou, ale informací je poskrovnu:

Pozdně barokní kaple je datována dle klenáku v portálu hlavního průčelí do roku 1788. Jednolodní neorientovaná stavba s polygonálním presbytářem má mansardovou střechu prostoupenou sanktusníkovou věží.

Původní evidenční list památky je podrobnější:

Zděná a omítaná stavba obdélného půdorysu s trojbokým neodsazeným závěrem a nízkým přístavkem sakristie Stěny členěny lisénovými rámy. Obdélný vchod s portálem a kelnákem, v ploše profilovaným. Lichoběžníkový štít, v něm segmentový výklenek se soškou piety. Výše reliéfní stuha s letopočtem 1788. Vedle výklenku dvě čtvercová okénka s ostěním, nad štítem křížek. V bocích po dvou segmentových oknech s ostěním. Mansardová střecha krytá eternitem. Uvnitř nad vchodem kruchta a postranní galerie na 4 postranních sloupech. Kaple je původně z roku 1745. Barokní oltář Nejsvětější Trojice.

Památkový katalog dále obsahuje záznam o restaurování dveří z roku 2014 (restaurátor Roman Volný).

Wiki tvrdí:

Původně srubová kaple z roku 1745 byla v roce 1788 přestavěna jako zděná stavba v pozdně barokním slohu s věžičkou a mansardovou střechou. Kaple je v evidenci Římskokatolické farnosti ve Cvikově.

Nejpodrobněji o kapli na webu Lužických hor:

V centru obce u železničního mostu stojí pozdně barokní kaple Nejsvětější Trojice s mansardovou střechou a věžičkou, postavená v roce 1788 na místě starší dřevěné kaple z roku 1745. Ve štítě na průčelí má niku s dřevěnou soškou Piety. Uvnitř je vestavěná třístranná dřevěná kruchta a oltář z konce 18. století s obrazem Nejsvětější Trojice z 19. století. Socha sv. Šebestiána je z 2. třetiny 18. století a socha biskupa z 3. třetiny 18. století. Vedle kaple stojí kříž z roku 1826 a 7. září 1924 byl na její západní straně odhalen pomník padlým v 1. světové válce, který byl po roce 1945 zničen. V roce 2018 bylo z nalezených zbytků sestaveno na opačné straně kaple torzo původního pomníku.

Před kaplí stojí výše zmíněný kříž. Aktuální zdroje uvádějí u východní stěny kaple torzo pomníku obětem 1. světové války z roku 1924 (viz výše), po němž na fotografiích z roku 2016 není ani stopy.

Series Navigation<< Kaple Nejsvětější Trojice na hřbitově v TřebenicíchKaple Nesení kříže ve Vtelně >>
Tagy