weby pro nejsevernější čechy

Kaple v centru Martiněvsi

V místě křížení místních komunikací v centru Martiněvsi stojí kaple.

V trojúhelníku silnic (hlavní skrz obec z Charvatců do místní části Pohořice a odbočky do Vrbky) na vydlážděném ostrůvku výklenková kaple se zvoničkou a po jejím pravém boku strom. Dle starších fotografií nedávno proběhla rekonstrukce a úprava terénu. Podle fotek v galerii na mapy.cz bylo prostranství ještě v roce 2019 zatravněné a kaple v neradostném stavu:

Kaple je kulturní památkou:

Pozdně barokní zděná kaple z konce 18. století, stavebně upravena v roce 1908. Je tvořena vysokým pilířem se zkosenými rohy, strany zvýrazněny pilastry. Nad rozeklanou hlavní římsou zvonový nástavec, plocha otevřena dvěma nad sebou umístěnými nikami.

Původní evidenční list památky:

Zděná, omítaná, výklenková kaple ze 2. pol. 18. stol. na návsi s oběma podélnými stranami konkávními. Nika je flankována pilastry na soklech s toskánskými hlavicemi, nesoucími římsu, která se nad nikou zvedá do půlkruhu. Do segmentového štítu je vložena zděná zvonice s křížem na vrcholu. Nad nikou je drobný výklenek pro sošku, nad obloukem římsy letopočet 1908.

Zbývá snad jen doplnit, že shodný výklenek jako na čelní straně je i na jinak hladké zadní stěně kaple.

Stručná zmínka zde ->

V obci se nachází pozdně barokní kaple z konce 18. století, opravená r. 1908.

Series Navigation<< Kaple na rozcestí ve VrbceKaple na rozcestí východně od Martiněvsi >>
Tagy