weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie v Habrovanech

U vedlejší komunikace, odbočující z hlavní silnice, procházející obcí Habrovany stojí výklenková kaple Panny Marie.

Vcelku mohutná stavba s věžičkou je zakomponována do plotu a zídky přilehlé (dnes zjevně obytné) budovy. Průčelí vystupuje z rohu pozemku, část stavby je „uvnitř“. Kupodivu se o kapli zmiňuje obecní web a uvádí alespoň základní informaci:

Ve středu vsi je barokní čtvercová stavba z roku 1840 s půlkruhovým závěrem. Na nízké kuželové střeše je umístěna polygonální dřevěná zvonička s cibulkou a nad obloukovým vchodem je vytažena oblouková římsa se štukovým křížem. Vnitřek je sklenut valenou klenbou. Opravena byla v roce 1970.

Wiki doplňuje: Ve věžičce litinový zvon s několika linkami a nezřetelnou datací.

Čelní hladké průčelí svým štítem převyšuje zbytek stavby, vstupní otvor je jím opticky zmenšen. Horní hrana štítu a střecha jsou oplechovány, stejně jako spodní část a kupole dřevěné věžičky, ukončené malou makovicí s vrcholovým křížkem. Vstupní otvor je vyplněn dvoudílnými dřevěnými dveřmi, v horní části prosklenými a krytými sloupky. Uvnitř jednoduchý oltářní stůl, na kterém dominuje zlacený kříž s Kristem, na zadní stěně obraz Bohorodičky s Jezulátkem. Od stropu visí malá lampa a provoz od zvonu.

Series Navigation<< Kostel svatého Ducha v Novém Boru – ArnultovicíchKaple Panny Marie v Radejčíně >>
Tagy