weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatých Jana a Pavla v Mastířovicích

Ve středu obce Mastířovice u silnice (ulice Štětská) stojí kaple svatých Jana a Pavla.
Kaple je kulturní památkou:

Pozdně barokní kaple čtvercového půdorysu s trojbokým závěrem. Stavba členěna pilastry, v hlavním průčelí s vloženými nikami. Nad korunní římsou vysoký segmentový štít sedlové střechy se sanktusníkem. Interiér s lunetovou klenbou, v závěru zděná mensa.

Původní evidenční list památky zachycuje kapli takřka zakrytou vzrostlou okolní zelení:

1967: Zděná obdélná loď, zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Po stranách lodi po jednom oválném okně. Triumfální oblouk půlkruhový závěr, trojboký (zevně) uvnitř v podobě apsidy sklenuté konchou. Průčelí členěné 4 pilastry, v ose vchod sklenutý segmentem, po jehož stranách niky. Nad profilovanou římsou štítový nástavec, členěný dvěma pilastry, po jejichž stranách vchody. Štítový nástavec ukončen segmentem. Střecha sedlová, krytina tašky, na střeše zvonička, ukončená cibulovitou bání. 2. polovina 18. století. Doklad rustikalisace baroku. Okna vymlácená, omítka opadává, střecha ve špatném stavu.

„Kostelní“ evidence udává:

Středně velká kaple se sanktusníkem. Loď má novou střechu. Zdivo místy potřebuje opravit nátěr. V oknech a dveřích jsou jen ozdobné mříže. Uvnitř potřebuje vymalovat, zařízená. Postavena v pozdně barokním slohu. Pozemek s kaplí patří obci Vrbice.

Series Navigation<< Kaple v parku Josefa Hory v Roudnici nad LabemHřbitovní kaple u kostela svatého Mikuláše v Lounkách >>
Tagy