weby pro nejsevernější čechy

Kaple Bolestné Matky Boží v Polevsku

Nedaleko kostela Nejsvětější Trojice v Polevsku stojí u křižovatky na travnatém svahu pod lípou výklenková kaplička.

Kaplička, jakých je křížem krážem krajinou spousty, má jedno nečekané specifikum. Roku 1900 byla postavena pro potřeby starokatolíků.

Jednoduchá holá stavba na pískovcových základech, k níž vedou od silnice dva schody, má hluboký výklenek s oltářním stolem a střechu krytou plechem. Na čelní straně nad vstupem do výklenku je na střeše malý kříž. Nejde o kulturní památku, ale překvapivě hodně se o ní lze dozvědět na webu Lužických hor:

U kapličky kdysi stála i malá zvonička, po které dnes už nezůstaly žádné stopy. Ve farním seznamu kapliček a soch se o této památce dochoval zajímavý zápis z roku 1926/27: „Na pozemku obce stojící kaplička vedle hlavní silnice vedoucí obcí Polevsko. Na údržbu není žádný kapitál, o kapličku doposud pečovali někteří dobrovolníci. Rok zřízení není znám, což naznačuje, že je kaplička velmi stará. Lidé například znají rok stavby kostela 1718, a taktéž sochy Spasitele u pomníku bojovníka 1735. Tato kaplička snad byla prvním náboženským středem vesnice. Dříve byla krytá šindelem, později plechem. Toto zastřešení bylo zase velmi špatné, takže tam vnikl déšť a trámoví bylo shnilé. Dvířka, která podle korespondujícího člena státního památkového úřadu (pan inspektor Fechtner z České Lípy) mají velkou hodnotu, musela být minulý rok odstraněna. O Vánocích bylo ze sbírky dárců přikročeno k novému zastřešení a před 14 dny byla tato oprava dokončena. Nové zastřešení zajistil zdejší klempířský mistr Adolf Grumpe, zednické práce Anton Tölzer. Na obou stranách kaple byly také s povolením obce vysazeny 2 lípy, takže by toto místo mohlo být v budoucnu velmi idylickým. Nově opravená kaplička již nyní nabízí velmi vlídný pohled. Ovšem náklady na opravu jsou také poměrně vysoké. Na truhlářské práce bylo vydáno 151,-K, na klempířské práce 681,-K, na zednické práce 378,-K, na písek, cement a vápno 128,-K, na kovářské práce 26,-K, na … (?) 62,-K, na tyče, okenní tabule a daň z obratu 54,-K. Všechny náklady na opravu celkem činí 1480,-K. Na žádost zaplatila okresní správní komise v Novém Boru náklady na opravu ochranné zdi vedle okresní silnice v hodnotě 175,-K a taktéž obec Polevsko zaplatila náklady na opravu zdi vedle obecní silnice v hodnotě 180,-K. Tak zůstalo k úhradě nákladů na opravu kapličky ještě 1125,-K. Až na 150,-K je nyní vše zaplaceno. Srdečné „zaplať Bohu“ všem šlechetným dárcům, kteří tímto ukázali smysl pro historii, umění a ochranu vlasti. Upřímný dík patří taktéž okresní správní komisi v Novém Boru a zastupitelstvu obce Polevsko. Jistě se ještě najdou někteří malí dárci k úhradě malých dluhů. Závěrem se musím ještě zmínit, že obchodník Karl Riedel na sebe vzal celé vedení opravy a s horlivostí a radostí vše dovedl ke společné spokojenosti. Jemu patří náš zvláštní dík“.

Tolik starý záznam o kapličce. V roce 2001 kapličku opravil zednický mistr Jaroslav Svoboda ze Cvikova na náklady pana Landy z Prahy, střechu natřel klempířský mistr p. Hašek z Nového Boru. Opravená kaplička byla vysvěcena v neděli 29. července 2001.

Mně osobně chybí „drobnost“ – kdo světil? Na starokatolíky to nevypadá…

Series Navigation<< Kaple Panny Marie Prostřednice všech milostí a sv. Kryštofa v MarkvarticíchHrobka rodiny Preidl (Česká Kamenice) >>
Tagy