weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Podsedicích

U silnice, vedoucí z centra Podsedic k hlavní silnici č. 15 a dále na Děkovku, stojí kaple.

Klasická kaplička bez známého zasvěcení při bližším pohledu vzbuzuje obavu, zda spadne hned, nebo až za chvíli…

Zděná omítaná stavba na čtvercovém půdorysu s projmutými rohy vklíněná mezi budovy školy a domek s garáží. Na čelní straně obdélný dveřní otvor s šambránou, po stranách pilastry s římsami na úrovni horního okraje dveří a hlavicemi, které nesou rámovaný trojúhelný štít s mělkou prázdnou nikou. V bočních stěnách malé obdélné okno, po stranách lizény, prohnuté pod okrajem střechy. Sedlová střecha se zadní valbou krytá pálenou taškou. Nad štítem obrysový kříž, v předělu střechy zvonice, tvořená dvojicí do obráceného V spojených trámů, na nich nasazena oplechovaná stříška s makovicí a křížem. V klenbě interiéru otvor, kterým je protažen řetěz od zvonu.

Opadává omítka, až do hloubky fasády, místy je vidět, že praská i zdivo. Přes provedenou viditelnou venkovní izolaci je interiér vlhký takřka do úrovně oken. Makovice nad zvonicí silně vychýlena.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple v Dolní PoustevněKaple v centru Vlastislavi >>
Tagy