weby pro nejsevernější čechy

Kaplička se sousoším Piety v Kyjích

V obci Kyje na Jičínsku stojí naproti domu čp. 19 skryta mezi vzrostlými stromy výklenková kaplička se sousoším Piety.

Památkový katalog o ní informuje:

Kamenná kaplička je vystavěná u komunikace nad budovou obecního úřadu ve směru na horu Tábor. Doklad drobné sakrální architektury z 1. poloviny 18. století, dokládající náboženskou tradici nedalekého poutního místa, religiozity severovýchodních Čech.

Drobná stavba orientovaná průčelím k JZ straně ve vzdálenosti cca 3 m od komunikace. Stavba obdélného půdorysu o rozměru 180 x 90 cm, sesazená z hrubě opracovaných kvádrů spojených na spáru s vápennou, místy cementovou výplní. Sokl do výšky 70 cm jej zakončený obvodovou oblou přesahující římsou přecházející pod nároží pilastrů, spodní část římsy s výžlabkem. V průčelí stavby po stranách mělké pilastry. Vrchní profilovaná přesahující římsa, kaplička je ve vrcholu zakončena segmentovým štítem s poměrně hlubokou, vpadlou nikou, segmentově zakončenou, s umístěným kovaným křížem (v minulosti zde byla socha světce, ta však byla odcizena, kovaný kříž je novotvarem). Po stranách štítu kapličky a v jeho segmentovém vrcholu jsou piniové šišky na nízkých podstavcích o velikosti 70 cm. Mezi pilastry otevíratelná dřevěná dvířka o rozměru 120 x 100 cm dělená svislými a vodorovnými příčlemi, zasklená, osazená na kovových pantech. V nice o hloubce 60 cm se nachází sousoší Piety o výšce 105 cm, šíři 57 cm a hloubce 52 cm. Na oblačném mraku sedící postava P. Marie s hlavou mírně skloněnou k levému ramenu, na koleně pravé nohy položen korpus ukřižovaného Krista s diagonálně vedeným tělem a pravou rukou, volně spuštěnou. Pravá ruka P. Marie podpírá hlavu Krista, její levá ruka je položena na jeho hrudi. Nohy Krista s překřížením levého nártu. Hlava P. Marie se zakrytými vlasy, plášť spadá přes její ramena a záda, je bohatě zřasen záhyby také pod tělem Krista. Materiál pískovec s vrchní úpravou polychromie.

Uspokojivý stavebně technický stav, v r. 2005 byla kaplička na náklady obecního úřadu opravena.

Series Navigation<< Kaple svatého Jakuba apoštola (Hvězda)Kaple Svatých schodů na hradě Potštejn >>
Tagy