weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nejsvětější Trojice v Nové Vsi (Ústí nad Labem)

Ve středu obce Nová Ves (dnes část Ústí nad Labem) stojí v sousedství památné lípy kaple Nejsvětější Trojice.
Na wiki v historii obce stručně:

Kaple Nejsvětější Trojice na návsi je zděná klasicistní stavbu z roku 1806 s bobrovkovou střechou a zvonicí. Po druhé světové válce byla ke kapli přistavěna garáž, zbouraná při rekonstrukci kaple mezi v letech 1996–1997.

Na tabuli u kaple:

Odstraněná stavba těsně sousedila s další památkou – s dominantní lípou na návsi. Stáří lípy malolisté se odhaduje na 400 let. Podle některých pramenů nechal v roce 1613 majitel panství Vilém z Lobkovicz shromáždit své poddané právě pod touto lípou a přivolaný jezuita je měl obrátit na katolickou víru. Obvod kmene přesahuje 5 metrů, výška stromu je 10 metrů.

Kaple je kulturní památkou:

Nová Ves se rozkládá vysoko nad zástavbou Střekova, pravobřežní části Ústí nad Labem. Byla založena začátkem 14. století pro potřeby blízkého hradu Střekova. Svým pojmenováním se měla odlišit od původní, staré, střekovské vsi. Její původní zástavba měla liniový charakter. V roce 1383 je zmíněna jako odúmrť po Václavu z Vartenberka, přesněji jako součást střekovského panství, ke kterému patřila až do 19. století. Kaple Nejsvětější Trojice byla postavena na návsi v roce 1806. Po druhé světové válce byla ke kapli přistavěna garáž, které se kaple zbavila při rekonstrukci mezi lety 1996 až 1997.

Menší zděná klasicistní kaple obdélného půdorysu s odsazeným půlkruhovým závěrem pod kuželovou střechou byla na počátku 19. století postavena v horní části návsi obce Nová Ves, severně od památné lípy velkolisté. Prosté fasády nahozené bílou omítkou jsou členěny pouze mírně odsazeným soklem vyrovnávající svažitost terénu a profilovanou korunní římsou (ostění okenních otvorů a nika a sokl jsou zvýrazněny žlutou barvou). Střecha je sedlová krytá pálenými bobrovkami. Z hřebene střechy nad závěrem kaple vystupuje šestiboká lucerna-zvonice ve vrcholu s cibulovou stříškou a je zakončená makovicí s patriarchálním křížem, ve které je zavěšen malý zvon. Hlavní severovýchodní průčelí je prolomeno pravoúhlým dveřním otvorem s dřevěnou zárubní a v jsou osazeny dřevěné, svlakové, dvoukřídlé, dovnitř otevírané dveře s přelištováním. Na rozích zárubně jsou dodatečně přibita prkénka ve tvaru střešních tašek. V horní části obou dveřních křídel byla umístěna okénka. Průčelí vrcholí trojúhelníkovým štítem s půlkruhově zakončenou nikou a nad ní se nachází datace výstavby kaple „1806“. Interiérové vybavení se nedochovalo.

Kaple Nejsvětější Trojice je hodnotnou stavbou venkovské sakrální architektury a cenným dokladem místních dějin. Představuje významný doklad drobné klasicistní architektury počátku 19. století. Stavba samotná je tak hmotným pramenem s vysokou výpovědní hodnotou o dobovém stavitelství, konstrukčních řešeních, metodách zpracování stavebního materiálu, ale také kromě vlastní stavební geneze vypovídá o historickém stavitelství všeobecně.

Původní evidenční list památky:

1963 – Kaple obdélná s půlkruhovým závěrem, nečleněná. Střecha sedlová se zvonicí nad závěrem. Štít trojúhelníkový s nikou, nyní prázdnou. Neudržována.

Series Navigation<< Zvonice na fontáně v atriu magistrátu v Ústí nad LabemKaple svaté Anny v Brné >>
Tagy