weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Prokopa nad Kamenicí u Zákup

Uprostřed luk u polní cesty, po níž vede modrá turistická značka mezi Kamenicí u Zákup do Pertolticemi pod Ralskem, stojí výklenková kaple svatého Prokopa.

Podle toho, co se dá zjistit, jde o novostavbu. Mapy.cz uvádějí:

Výklenková kaplička sv. Prokopa byla vysvěcena roku 2010. Kaplička má připomínat, kolem roku 1970 zbouranou, kapli v Kamenici.

Bohužel, někdy vyjde snaha nadarmo. Před kapličkou je dřevěný sloupek, na kterém v pavéze pod stříškou byla na A4 podrobná informace. Zbyly z ní bohužel jen cáry. Tudíž o historii původní kaple jen pár útržků, o kopii na tomto místě pak už ani slovo…

Kaple obdélného půdorysu, na nízkém kvádrovém soklu. Zadní strana hladká, boky s mírnou obdélníkovou vpadlinou a římsou pod nasazením střechy. Na čelní straně kolem centrální niky dva sloupy na kraji, zakončené hlavicí, nesoucí trojúhelníkový štít v menším výklenkem. Hlavní výklenek má na spodní straně parapetní římsu nezvykle skloněnou směrem ven. Za ní je první patro výklenku, mající po stranách do stěn kaple zapuštěné další niky. Teprve pak následuje finální patro před zadní stěnou. Nad bočními nikami římsy, vytažené ven, k sloupům po stranách kaple. Sedlová střecha kryta pálenou taškou.

Series Navigation<< Kaple u domu čp. 9 v Pertolticích pod RalskemKostel svaté Barbory v Rynolticích >>
Tagy