weby pro nejsevernější čechy

Hrob Augustina Schránila na hřbitově v Lenešicích

U ohradní zdi hřbitova v Lenešicích stojí rodinná hrobka Schránilových, v níž je pohřben také hudební skladatel Augustin Schránil.

Nepřehlédnutelný náhrobek s postavou sedícího houslisty, brnkajícího na nástroj v náručí, před nímž na cestě, vedoucí ke kostelíku a zářícímu slunci na obzoru, sedí andělíček s loutnou. Hudebník se zády opírá o kmen palmy, jejíž listy tvoří vrch náhrobku. Pod nimi vpravo je černá nápisová deska: HOUSLE ZMLKLY, / HLUBOKÝMY TÓNY SMUTKU – / A JEN V STRUNÁCH ŠTÍHÝCH PALEM ZNÍ: / „VĚRNÉ MILOVÁNÍ“.

Stručné info:

Rodákem z Lenešic byl i muzikant a hudební skladatel Augustin Schránil (1878-1953), který mj. složil i 4 operety.

Český rozhlas o skladateli a hudebníkovi informoval podrobněji:

15. leden 2012 – Dne 15. ledna 1878 se do počtené rodiny drobného zemědělce v Lenešicích u Loun Václav Schránila narodilo další dítě – syn. Dostal jméno Augustin.

Prý už ve čtyřech letech se zajímal, jakou hudbu hraje v kostele na kůru na housličky pan řídící – a když začal chodit do školy, hudební talent rozpoznali i učitelé. První housličky dostal od rodičů až po mnoha prosbách. A pak hrál všude – nejčastěji prý na pastvě, když vyváděl dvě krávy ze chléva na louku za vsí.

Na studia konzervatoře ale doma nebyly peníze a tak mladý houslista se dal dobrovolně zapsat k vojenské kapele legendárních plzeňských pětatřicátníků. V prestižním orchestru se velmi dobře uvedl a tak když se po letech uvolnilo místo kapelníka v bosenském Gorazdu, byl tam převelen, aby kapelnictví hudby tamního praporu převzal.

Když si odsloužil vojnu, vrátil se do rodné obce. Vedl místní kapelu, doprovázel všechny plesy a bály a brzy si jeho bandu začali zvát i pořadatelé akcí z okolí. Práci našel v místním cukrovaru. Vzhledem k mimořádně kladnému ohlasu na jeho vystoupení se nabídky jen hrnuly.

Doprovázel sokolská cvičení, žádali si jej pořadatelé divadelních vystoupení. Aby si vychoval dostatek muzikantů, založil Schránil v Lenešicích vlastní hudební školu, kde vyučoval denně po práci – od pěti do osmi večer. Tiskem dokonce vydal učebnici s nejjednoduššími skladbami.

A protože nikdy nezapomněl na to, z jakých poměrů vyšel, na provozování hudební školy nezbohatl – vždyť měsíční školné tam bylo sedm korun. Za léta existence prošlo lenešickou hudebnou na sedm set dětí, z nichž mnohé úspěšně absolvovaly konzervatoř. Přišla ale první světová válka a otec tří dětí musel na vojnu.

Krátce po příchodu na frontu byl střelen do nohy, léčil se ve Vídni a následně byl odeslán do civilu. Štěstí v neštěstí. S hudbou prožil celé meziválečné období a jeho optimistické melodie se hrály i v letech druhé světové války. To už byl Schránil členem Svazu skladatelů a jeho skladby pronikly i do vysílání rozhlasu, kde se občas objevovaly ještě na konci padesátých let. Český muzikant Augustin Schránil zemřel v únoru roku 1953.

Nejpodrobnější info se objevilo v regionálním tisku 18. prosince 2003:


Series Navigation<< Kaple v Pivovarské ulici u Hrádeckého potoka v LenešicíchKaple Božího hrobu na vrchu nad Kvíčkem u Slaného >>
Tagy