weby pro nejsevernější čechy

Kaple Charlotty Chotkové v zámeckém parku Veltrusy

U cesty, vedoucí od jižní vstupní brány k zámku Veltrusy, po níž vede modrá turistická značka, stojí před mostem přes Mlýnský potok kaple Charlotty Chotkové.
Snadné konstatování, o kapli je i zmínka v Památkovém katalogu v záznamu zámku (byť není samostatnou součástí):

Při cestě k jižní bráně stojí kaplička na paměť Charlotty Chotkové.

Jen při hledání nějakých podrobností dojde trochu ke zmatení… Mapy.cz ji nazývají kapli Carloty Chotkové.

Ve snaze ověřit správné psaní křestního jména ovšem komplikace. Tady -> se tvrdí, že „Jindřich Chotek (1802 – 1864) vybudoval vstupní objekty, dokončil okrasnou kuchyňskou zahradu (1,5 ha=3,7 akru) a doplnil ji o dva skleníky. Zbudoval oranžerii a dal konečnou podobu zámku i všem budovám hospodářského dvora. Na počest úmrtí své ženy Charlotty postavil kapli sv. Karla a doplnil park o drobné prvky jako je socha boha Marta.“ Takže Karlova kaple?

Mělo by jít o Jindřicha říšského hraběte Chotka z Chotkova a Vojnína (26. května 1802 Praha – 24. prosince 1864 Praha). Jenže wiki uvádí „V roce 1831 uzavřel sňatek s hraběnkou Karolínou Aloisií z Eltzu (1810–1862), dcerou diplomata hraběte Emmericha z Eltzu (1765–1844), rakouského velvyslance ve Španělsku.“ Ani Charlotte, ani Carlota. Podle dalšího zdroje ->Za manželku pojal Karolinu Luisu hraběnku z Eltzu (12. 7. 1810 Madrid – 23. 8. 1862 Praha).

Dejme tomu „Ženské křestní jméno Šarlota pochází z francouzštiny. Jedná se o odvozeninu francouzské podoby jména Karla (Charlotte), které má germánský původ. Význam jména Šarlota a Karla je shodný, jména se překládají jako „svobodná žena”, také „vzácná paní” nebo „královna” a „vládkyně”.“ Karolína by tak mohla být Charlottou, i když ji žádný objevitelný pramen pod tímto jménem neuvádí. A tvrzení o Karlově kapli by se vysvětlilo jako „ztraceno v překladu“.

Nicméně ať tak či onak, jediná další zmínka o kapli je v publikaci Zahrady a parky hraběcího rodu Chotků (kritický katalog výstavy – Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 2017), kde v kapitole o páté pobělohorské generaci Chotků je uvedeno „Jindřichovy zájmy však byly odlišné od Jana Rudolfa. Věnoval se spíše podnikání než péči o zámky a zámecké parky. Přesto ještě nechal dostavětněkteré drobné zahradní stavby a posílil tak romantický charakter parku. Roku 1861 vybudoval jednoduchou kapličku věnovanou manželce Charlottě.“ Což je ovšem opět záhada, protože kaple měla vzniknout na počest úmrtí, ale všechny zdroje se shodují, že zemřela až 1862.

Takže jediným vodítkem je asi nápis v kapli: HENRICVS-COMES-CHOTEK / AD-MEMORIAM-VXORIS / CARLOTAE. Tady je hledaná Carlota. A chronogram říká 1862.

Samotná kaple je tvořena jednou hlubokou stěnou z neomítaných rudých cihel, v níž je na čelní straně vsazen okrový omítaný oltář s vysokou nikou v horní části nad pultem. Nad prázdnou nikou je výše citovaný nápis. Boky kaple tvoří dřevěné vyřezávané arkýře se zábradlím, nesoucí sedlovou stříšku, v jejímž čele je malý křížek. Základ kaple z kamenných kvádrů, vpředu dva schody, před oltářním pultem cosi jako mozaika z kačírku. Vstup je uzavřen nevysokou kovovou dvoudílnou brankou.

Series Navigation<< Hřbitovní kaple ve VeltrusechKaple svatého Jiří v ulici Ve Starém Lobečku v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy