weby pro nejsevernější čechy

Kaple sv. Antonína Paduánského v Radvanci

U silnice procházející obcí Radvanec nad bývalým mlýnem stojí kaple sv. Antonína Paduánského.

Barokní kaple byla postavena na pískovcovém návrší nad mlýnem v obci v letech 1801 až 1818 z peněz věnovaných zejména maxovským rodákem Antonínem Muckem, úspěšným obchodníkem se sklem v Nizozemsku. Pro její zabezpečení zřídil nadaci. Hrubá stavba, viditelná ze širokého okolí, byla dokončena téhož roku, ovšem na vnitřní vybavení se čekalo až po skončení napoleonských válek v roce 1818. Rok poté ji vysvětil arciděkan Hynek (Ignaz) Jaksch z Horní Police. Později se objevily i snahy kapli zvětšit, ale mimo několika nákladnějších oprav v 19. a 20. století již k dalšímu stavebnímu zásahu nedošlo.

Obdélná stavba s pětibokým presbytářem má na střeše věžičku a její průčelí zdobí nika se sochou sv. Antonína.

A dále z wiki:

Nyní náleží pod Římskokatolickou farnost v Sloupu v Čechách. V katalogu litoměřického biskupství je uvedena jako Radvanec, kaple sv. Antonína Pad., hřbit. V internetovém katalogu biskupství litoměřického je uvedena jako sv. Antonína Paduánského. Bohoslužby se zde pravidelně nekonají, pouze při vhodných příležitostech.


S pomocí netu pár informací o stavbě:

Series Navigation<< Kaple sv. Anny v Kotli – OsečnéKostel svatého Mikuláše v Hradci Králové >>
Tagy