weby pro nejsevernější čechy

Kaple v Pfeiferově lesíku u Jetřichovic

V Pfeiferově lesíku severně od Jetřichovic je ve skále vytesán výklenek, kolem něhož jsou patrny další zádlaby a úpravy – snad po nějaké přístřešku či stavení…

Máme k dispozici „bibli“ regionu, knihu Natalie Belisové Tulákům Jetřichovicka.

Stejně jako v případě kaple pod Treppensteinem se na stranách 57 a 58 lze dočíst, že Ve skále, ukryté v houštině oplocenky, byl kdysi vysekán hluboký výklenek. O době vzniku ani o původní výzdobě není známo nic. K podobným místům se místní faráři neznali… Ze vzpomínek kronikáře Ernsta Vatera sice víme, že v tomto lesíku visel obraz Krista na hoře Olivetské, jenže to je zpráva až z válečných let 20. století. Výklenek je jistě starší. Kolem roku 1884 do niky byla vsazena socha Piety z místního kostela.

V 80. letech 19. století proběhla renovace místního kostela, při níž byly zazděny niky pilířů u kněžiště, a tím o své místo přišly dvě sošky. Sv. Josef a Pieta.  Farář věnoval plastiky sedlákovi Florianu Wagnerovi, aby je umístil ve skalách na svém pozemku, kudy chodívala procesí farníků o prosebných dnech. Pieta se ocitla právě v nedalekém Pfeiferově lesíku, sv. Josef našel azyl nedaleko lokality, zvané Na Bídě. Sochy pocházely nejspíš z 18. století, je ale možné, že šlo o pozůstatky původního oltáře staré Janské kaple, pak by šlo o sochy z roku 1752 z dílny markvartického sochaře Waydhoffa. Farní pamětní kniha uvádí, že obě sochy byly štafírovány roku 1806.

Pietě se ve skále příliš nelíbilo. Když výklenek opustila, nahradil ji již zmíněný obrázek.

Dle osazených informačních panelů při zřízení místních okruhů kolem Jetřichovic v roce 2016 „místo užíváno též jako smolná chata“.

Series Navigation<< Kostel svatých Šimona a Judy ve ŠtětíKaple Nejsvětější Trojice ve Štětí >>
Tagy