weby pro nejsevernější čechy

Márnice na hřbitově v Charvatcích

V severozápadním rohu hřbitova Charvatce u silnice stojí nově opravená márnice.

Na webu „nadřízené“ obce Martiněves:

Hřbitov byl na tomto místě založen roku 1830 (do roku 1830 se rozprostíral okolo kostela) a je společný pro obce Charvatce, Martiněves, Pohořice, Radešín, Mšené lázně, Podol a Vrbici. Hřbitov je ze tří stran obehnán ohradní zdí, ze západní strany je ohraničen vysokou kovovou ohradou, jejíž součástí je vstupní brána.

Areál hřbitova je kulturní památkou:

márnice

Novogotická márnice z počátku 20. století  je drobná zděná omítnutá stavba na obdélném půdorysu s rizalitem uprostřed západního průčelí. Díky značným plochám s poškozenou omítkou je zřejmé, že je postavená z cihel, jen výjimečně doplněných kamenem. Na severní a západní (tedy vnější) straně je v dolní části zdiva dvoustupňový sokl, na zbývajících dvou stěnách, směřujících do hřbitova, chybí.

Hlavní průčelí – západní – je orientované k přilehlé komunikaci. Ve středním rizalitu jsou dvě okna tvaru lomeného oblouku vedle sebe, umístěná ve špaletě, která se rozšiřuje směrem ven. Okna mají zasklení členěné jednou svislou a třemi vodorovnými železnými příčlemi. V místech, kde by se příčle měly vzájemně křížit, přecházejí do tvaru kosočtverce. Ve stěně vpravo a vlevo od středního rizalitu je vždy stejný vysoký vstupní otvor tvaru lomeného oblouku. Sokl, chránící dolní část zdiva, zde nesahá až k otvorům, ale je ukončený níže. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, tvořené svisle kladenými prkny. Profilovaný poutec odděluje zasklený nadsvětlík v horním oblouku. Sklo zabezpečuje ornamentální mříž. Dole v jejím středu je motiv lomeného oblouku, uvnitř s esovitě stočenými páskami. Z tohoto středu vychází sedm diagonálně vedených „paprsků“ (až na svislý střední) – prostor mezi nimi je nahoře vyplněný srdčitým motivem se stočenými konci. Stěnu ukončuje hlavní římsa, která přechází i na boční strany středního rizalitu, nikoliv však na jeho západní stěnu.

Obě boční fasády – tedy severní a jižní – jsou provedené stejně (až na chybějící sokl na jižní straně). Ve stěně jsou symetricky rozmístěné tři okenní otvory vedle sebe, stejné, jako ve středním rizalitu západního průčelí. Na rozdíl od něj je zde však orámování horního okenního oblouku šambránou, napodobující klenáky (dolní klenáky a hlavní klenák jsou mohutnější). Nad profilovanou hlavní římsou se zvedá trojúhelný štít, dole po stranách rozšířený a lemovaný římsou. Ve štítu jsou tři zazděné okenní otvory tvaru úzkého lomeného oblouku – střední je o něco vyšší.

Východní stěna márnice nemá architektonické členění. Sedlovou střechu – s námětkem na západní straně – kryjí drážkové tašky.

V Památkovém katalogu foto márnice před opravou:

Celý hřbitovní areál prošel rekonstrukcí (viz foto cedule na plotě hřbitova), o provedených pracích na iDnesu zde ->

Rekonstrukce probíhala čtyři roky. „Podle toho, jak se dařilo získávat granty nebo jak jsme měli našetřeno. Celkově vyšla oprava kaple, márnice i hřbitova na 6,5 milionu. Na dotacích se podařilo sehnat necelé dva miliony, zbytek dala obec ze svého,“ doplnil starosta Tydlitát.

Series Navigation<< Hrobka rodiny Tomanovy na hřbitově v CharvatcíchKaple svatého Prokopa na hřbitově v Charvatcích >>
Tagy