weby pro nejsevernější čechy

Kaple svatého Bartoloměje na návsi v Chodovlicích

V centru obce Chodovlice na návsi, tvořené okruhem místních komunikací z hlavní průchozí silnice, stojí kaple svatého Bartoloměje.

Kaple není kulturní památkou, info o ní lze nalézt na wiki:

Kaple svatého Bartoloměje je drobná sakrální stavba stojící na návsi obce Chodovlice. Duchovní správou spadá pod Římskokatolickou farnost Třebenice.

Byla postavena v 1. čtvrtině 19. století (snad v roce 1822). Jedná se o obdélnou stavbu s lizénovými rámci a segmentově zakončenými okny, které se nalézají v bočních fasádách. V průčelí má kaple polokruhově zakončený portál. Nacházejí se zde i dvojice pilastrů a kaple má trojúhelníkový štít. Na střeše je malá zvonička. Uvnitř má kaple v klenbě placku.

Další info na hrady.cz:

Kaple byla postavena r. 1822 na návsi v Chodovlicích, kde nahradila původní kříž se zvonicí, který zde stával. Kříž byl přesunut na nové místo za obec směrem na Klapý (později nahrazen železným křížem). Stavba je udržovaná, zachovalá.

Kaple obdélného půdorysu, zdobená na stěnách lizénovými rámci, průčelí s polokruhově zakončeným portálem s trojúhelníkovým štítem, nároží zdobí dvojice pilastrů. Okna jsou zakončena segmentově, na střeše kaple je zvonička. Interiér je sklenut plackou.

Když jsem obíhal kapli kolem dokola s foťákem v ruce, povšiml si mne muž z protějšího stavení, a přeptal se, jak hluboký je můj zájem o kapli, jestli se nechci podívat i dovnitř, že by mi ji odemkl. Kdo by odolal. Tak jsme nakonec s panem majitelem statku pokecali o jeho roli zvoníka, o údržbě drobných památek, krádežích a devastaci, o podnikání i všemožných krásách světa.

Series Navigation<< Kaple na rozcestí západně od SedlceKaple u Mšenského potoka ve Vrbce >>
Tagy