weby pro nejsevernější čechy

Kaple se sochou Piety v Tylově ulici v Bohušovicích nad Ohří

Na křižovatce ulic Tylova a Dlouhá v Bohušovicích nad Ohří je v rohu domu vsazena výklenková kaple se sochou Piety.

Na nepůvodním místě, s nepůvodní sochou, kulturní památka, na první pohled hodně zanedbaná…

Zašlá kovová cedulka informuje:

Drobná sakrální stavba s barokní pietou v nice. Při rozšíření ulice byla posunuta blíže k domu čp. 20. Na mapě bývalých farských polí z roku 1746 je místo v bývalé zahrádce, kde kaplička dříve stávala, označeno křížkem.

Nápis pod sochou Piety praví:

Tato socha z dílny A.S.S. nahradila původní barokní Pietu ukradenou v roce 2012.

Památkový katalog:

Drobná výklenková kaplička se sousoším Piety z počátku 18. století stojí v centru města, východně od Husova náměstí, na jižní straně průjezdní komunikace, u severovýchodního nároží domu čp. 20. Jedná se o hladce omítnutou stavbu hranolového tvaru ze smíšeného zdiva na obdélném půdorysu pod sedlovou stříškou krytou pálenými bobrovkami a zakončenou na jejím hřebeni osazeným litinovým krucifixem. Hlavní severovýchodní průčelí má v ose konchou zaklenutou niku, dole s konzolkou ozdobenou kapkou, v ní je osazeno barokní pískovcové polychromované sousoší Piety, kvalitní práce lidového charakteru. Nahoře je průčelí zakončeno trojúhelným tympanonem, jehož vlys je od ostatní plochy oddělen profilovanou lištou na místě architrávu. Dole o málo širší sokl. Na boční (severozápadní a jihovýchodní) průčelí přechází nahoře profilace dolní římsy tympanonu a lišta na místě architrávu, dole rozšířený sokl. Zadní jihozápadní průčelí je bez členění, jeho omítka je sice hladká, ale není řádně srovnána do roviny – má “boule”.

V původním evidenčním listu památky byl popis originálu Piety:

Barokní socha Piety cca 90 cm vysoká. Kristus spočívá na pravé paži Mariině, která levou rukou přidržuje jeho levou paži. Pravá ruka ruka Kristova visí bezvládně dolů. Plastika je polychromovaná.

Series Navigation<< Kostel sv. Prokopa a sv. Mikuláše v Bohušovicích nad OhříKaple svatého Jana Nepomuckého v Hrdlech >>
Tagy