weby pro nejsevernější čechy

Kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně

V centru městyse Levín stojí velmi netypický kostel Povýšení sv. Kříže.

Zaujme na první pohled – kruhový půdorys pro církevní stavby býval obvyklý v době románské, kdy se stavěly rotundy, barokních staveb tohoto tvaru příliš neznám. Údajně má připomínat hrnčířský kruh, protože městys se honosí dlouhou hrnčířskou tradicí. Levínská keramika tu byla vyráběna od 15. století do počátku 20. století, kdy byly vyčerpány zásoby kvalitních jílů.

Wiki a další zdroje praví:

Farní kostel v Levíně stával původně uprostřed starého hřbitova při úpatí Věžního vrchu. Byl však již ve špatném stavu a proto byl v letech 1787–1790 zbořen.

Kostel byl založen roku 1788 na tržišti podle návrhu T. Grubera. Poté byl 3. května 1791 vysvěcen 7. litoměřickým biskupem Ferdinandem Kindermannem. Nový kostel měl však špatné základy, které se pod tíhou klenby začaly propadat. Kostel byl proto opatřen železnou obručí a byl přizděn pilíř. Podle pověstí byl na vina na staviteli, který prý zmizel kdesi v cizině nebo spáchal sebevraždu. V roce 1791 vyhořel.Bohoslužby byly konány ve farní stodole. Těžce poškozený kostel byl znovu postaven roku 1798. Na kostele došlo k obnovení trhlin a zlomů a proto musely být roku 1850 podezděny základy. Při kopání narazili dělníci na starou štolu, ve které byla dříve získávána hrnčířská hlína. Sotva byl kostel otevřen ke svému účelu roku 1854, vypukl požár, při kterém shořel krov, šindelová kostelní střecha i sakristie. Roztavil se i zvon. Později byla věžička i střecha znovu obnovena. Interiér byl nově vyzdoben a opatřen lavicemi.

Jedná se o kruhovou centrální stavbu (průměr cca 25 metrů) s kupolí a lucernou. Po východní straně se nachází pravoúhlá sakristie. Zevně je opatřen lizénami. Velká okna jsou se segmentovými záklenky. Kostel má tři obdélné portály. Uvnitř se nachází centrální kupolový prostor s ochozem v přízemí a emporami v patře. Na osmi pilířích se nacházejí vysoké pilastry.

Co se týče portálů, dva po stranách hlavního vchodu jsou zazděné. Sakristie není v ideálním stavu, stěny jsou na několika místech prasklé, od střechy takřka až k základům.

Dovnitř jsem se samozřejmě nedostal, takže opět dostává slovo wiki:

Hlavní oltář byl vytvořen v době výstavby kostela. Nachází se na východní straně ve vysoké arkádě, která je bez empory. Je zde portikus s umělého mramoru. V jeho vrcholu se nachází pozlacený kříž. Dole nad menzou je nástavec s volutovými křídly na koso a anděly. V zasklené skříni na hlavním oltáři je socha Piety. Jedná se o kopii, protože původní socha (umístěná v muzeu) byla patrně gotického původu a pocházela z 1. poloviny 15. století. Údajně byla převezena z bývalého Hybernského kostela v Praze.

Boční oltář sv. Anny s obrazem F. Hochelberuza pochází z roku 1839. Byl doplněn dvěma většími a dvěma menšími sochami a dvěma andílky.

Boční oltář sv. Maří Magdalény s barokním titulním obrazem býval kdysi připisován Karlu Škrétovi. Pochází pravděpodobně z některého zrušeného kostela z Prahy. Obraz Kristovy hlavy je signovaný W. Manes 1835. Obraz Madony s dítětem je barokní a pochází z 18. století. Socha Panny Marie v řezaném rámu je z období po roku 1700. Dalších pět soch pochází z 18. – 19. století. Většina soch byla v roce 2016 umístěna v depozitáři.

Kazatelna je válcová. Nese sochy evangelistů a je opatřena reliéfem. Nátěr kazatelny byl placen v roce 1800 F. J. Peschkovi.

Křtitelnice je cínová, polygonálního tvaru, na vysoké noze.

V kostele je při jižním vchodu ve stěně zazděná kopie klenebního svorníku ze 13. století. Je na něm dobové ztvárnění lva doplněného nápisem ve staroslověnské cyrilici, který symbolizuje Krista – biblického lva z kmene Judova. Starší prameny se o nápisu (údajně „Kristus vždy vítěz“) domnívaly, že se jedná o germánské runy či dokonce o keltské písmo. Zobrazený lev bývá nazýván zlidovělým termínem „Levínský kocour“ a jeho další zpodobení se nachází v různých variantách na řadě míst v obci.

Podle tohoto webu jsou v kostele varhany.

Kostel je kulturní památkou. Římskokatolická farnost Levín realizovala před pár lety opravu střechy kostela a zavěšení zvonů, podrobně zde ->

První etapa oprav zahrnovala rekonstrukci sanktusky kostela, především opravu dřevěných prvků, vyčištění prostoru báně a opláštění hliníkovým plechem. Během prací byl objeven tubus, který obsahoval historické dokumenty z roku 1854 a 1936.

Akce „Obnova havarijního stavu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně – I. etapa byla zahájena 22. července 2011 a dokončena 8. září 2011, kdy byl nový tubus s historickými i nově doplněnými dokumenty vrácen na původní místo.

Náklady na první etapu byly zajištěny ze dvou zdrojů, a to z výše zmíněné dotace Ústeckého kraje ve výši 320 000 Kč, dále pak příspěvkem farnosti ve výši 138 000 Kč.

Series Navigation<< Zvonice LevínMárnice u kostela svatého Mikuláše v Brništi >>
Tagy