weby pro nejsevernější čechy

Kaple Nanebevstoupení Páně v Manušicích

U křižovatky cyklostezky Varhany, vedoucí po bývalé železniční trati, a průchozí silnice obcí Manušice stojí kaple Nanebevstoupení Páně.

Na křižovatce místních komunikací se protíná modře značená turistická trasa 1673 z České Lípy do Slunečné a Kamenického Šenova (souběžná s výše uvedenou cyklostezkou) a žlutou značkou ze Skalice u České Lípy do Horní Libchavy. U kaple stojí infotabule, věnovaná historii zrušené tratě z ČL do Kamenického Šenova a v těchto místech kdysi stojí železniční zastávky. O kapli je v textu jen zmínka, že pochází až z roku 1910 a je tudíž mladší než zmizelá trať.

V osmdesátých letech 20. století byla kaple rekonstruována a snad využívána pravoslavnou církví pro osídlence z Volyně. Dnes je pro církevní potřeby nepoužívaná.

Z původní historie stavby se ví pramálo, o to pohnutější jsou moderní dějiny, které popisuje wiki:

Mediální_přestřelka
Po absenci údržby ze strany majitele kaple města České Lípy se rozhodlo město vyřešit zchátralý stav odprodejem. Součástí prodeje byl i pozemek, kde místní obyvatelstvo provozovalo kulturní akce a na kterém na příslib města počítalo s vybudováním veřejného dětského koutku. Svůj nesouhlas s prodejem kaple proto vyjádřilo petiční akcí, pod kterou se podepsala více jak polovina z celkového počtu obyvatel (podepsalo ji 54 z 80 obyvatel Manušic). Za záchranu kaple také místní občanstvo založilo občanské sdružení „Za rozvoj Manušic”. Na nesouhlasný postoj zareagovalo město tím, že ji převedlo do nájmu občanského sdružení Drobné památky severních Čech, které vykazuje již řadu let na tomto poli velké úspěchy. Obyvatelé Manušic mezi sebou vybrali několik tisíc korun na záchranu a obnovu, Miroslav Pröller, člen „Výboru pro rozvoj města a památky” a předseda občanského sdružení „Drobné památky severních Čech” se o kontakt s radnicí snažil marně. Výbor pro rozvoj města a památky dokonce městu nabídl využít na opravu nevyužité finanční prostředky z nerozdělených grantů na nemovitosti v městské památkové zóně. Na jaře 2011 zaslalo občanského sdružení Drobné památky severních Čech městu seznam nutných prací a rozpočet opravy kaple v Manušicích městu prostřednictvím realitní kanceláře. Po následné mediální přestřelce řešící, kdo za nedobrý stav památky může, kapli město Česká Lípa převzalo zpět do své péče a nechalo v roce 2012 nákladem 300 tisíc korun opravit. Stavební práce prováděla firma „Stavby Novák”.

Dnes je na dveřích cedulka s kontaktními údaji správce objektu (realitní kancelář) a stavba je ve slušném stavu.

Obdélná stavba s věží – zvonicí na čelní (severozápadní straně). Vstup dřevěnými dveřmi přes věž, nad dveřním otvorem letopočet 1910, slepé okno a v nejvyšším patře proti sobě obdélná okna s obloukem v horní části. Zvon není vidět. Jehlancovitá lomená oplechovaná střecha. Na bočních stěnách tři pole členěná naznačenými sloupy, v prostředním obdélné okno s obloukem, na zadní straně dřevěná dvířka v půdním prostoru. Sedlová střecha krytá šablonou.

Series Navigation<< Kaple u polní cesty jihovýchodně od ManušicKaple na rozcestí naproti domu čp. 62 v Skalici u České Lípy >>
Tagy