weby pro nejsevernější čechy

Kaple Panny Marie Bolestné v Milířích (Rádlo)

V osadě Milíře (německy Kohlstatt), která je součástí obce Rádlo, stojí na křižovatce kaple Panny Marie Bolestné.

Na oné křižovatce se míjejí červená a zelená turistická značka a jen pár metrů „daleko“ je parkoviště, určené především pro návštěvníky nedaleké rozhledny.

Kaple je kulturní památkou:

Kapli Panny Marie Bolestné nechal vybudovat roku 1799 zlatník Anton Dittrich vedle svého domu. Posléze v ní on a jeho bratr Josef společně se svými manželkami oslavili zlaté svatby. Po odsunu kaple chátrala, opravena byla roku 2000. Jedná se o nejstarší památku osady Milíře.

Původní evidenční list památky hovoří o objektu jako o kapli Sedmibolestné Panny Marie:

Obdélné stavení s půlkruhovým závěrem a s přistavěnou čtvercovou zákristií. Střecha sedlová, námětkovaná, krytá břidlicí, ukončena cibulovitou věžičkou. Orientována k SV, zákristie k SZ. Původní dřevěný strop, jednoduše členěný. Původní dřevěná kruchta s poničeným barokním pozitivem. Původní oltář korunovaný skleněnou skříní s pěknou sochou Bolestné matky Boží.

Dle specializovaného webu o varhanách se tu na kruchtě vystřídalo několik nástrojů:

1837 – neznámý varhanář
1885 – bratří Salomonové (Horák, T.: Dějiny varhan na Jablonecku. Fontes Nisae 1, 2000, s. 140, 143)
kolem 1902 – neznámý varhanář

Na webu o církevních památkách Liberecka:

Kaple Bolestné Panny Marie (Zur Schmerzhaften Muttergottes) je nejstarší památkou osady Milíře. V roce 1799 ji nechal vybudovat zlatník Anton Dittrich vedle svého domu. Během 1. světové války děti z Milířů nemusely nechodit do jeřmanického kostela, ale bohoslužby měly v kapli. Na konci války v roce 1917 byly pro vojenské účely zabaveny v kapli oba zvonky. Ke kapli se jedenkrát do roka konala prosebná pouť z Vratislavic. Po odsunu německých obyvatel kaple postupně chátrala. Po změně politických poměrů byla kaple s finančním přispěním diecéze v Augsburgu opravena a v květnu 2000 se v ní opět konala slavnostní mše.

Series Navigation<< Kostel svatého Mikuláše pod KrudumemVysvěcení kaple Panny Marie na Tomášově (Mikulášovice) >>
Tagy