weby pro nejsevernější čechy

Hřbitovní kaple Karla Hubatky na hřbitově ve Slaném

U rohu zdi, oddělující prostor hřbitova ve Slaném od kostela Nejsvětější Trojice, stojí hřbitovní kaple Karla Hubatky.
Nepřehlédnutelná stavba je zřejmě místem spočinutí jedné jediné osoby – dlouholetého starosty města Karla Hubatky (1790 – 13. října 1866 Slaný):

Profesí byl poštmistrem. V zemských volbách v roce 1848 byl zvolen za město Slaný na chystaný Český zemský sněm, který se ale nikdy nesešel. Od roku 1850 zastával funkci purkmistra (starosty) Slaného. V roce 1861 zavedl na radnici úřadování v češtině. V roce 1864 se zasadil o vznik občanské záložny coby prvního místního finančního ústavu. Starostenský post zastával do roku 1865. Politicky byl orientován konzervativně.

Po obnovení ústavního života počátkem 60. let 19. století vstoupil do zemské politiky. V zemských volbách v Čechách v roce 1861 byl zvolen v městské kurii (obvod Slaný – Louny – Rakovník) do Českého zemského sněmu. Zvolen byl jako oficiální český kandidát s podporou českého volebního výboru (Národní strana).

Zemřel v říjnu 1866 na ochrnutí plic. Před smrtí odkázal městu rozsáhlé polnosti za příslib trvalé péče města o rodinnou hrobku (závazek ovšem později nebyl ze strany města dodržen).

Média (Kladenský Deník) si hrobky všímají ve výčtu zajímavých míst slánského hřbitova:

Jediná architektura s vnitřním prostorem, která vychází z románského tvarosloví. Karel Hubatka (1790 – 1866) byl český politik, po polovině 19. století dlouholetý starosta Slaného, po roce 1861 poslanec Českého zemského sněmu. Ministerstvo kultury projednává prohlášení náhrobku za kulturní památku.

Novobarokní zděná hrobka z 2. poloviny 19. století se kulturní památkou nestala, ale město jí věnovalo pozornost (materiál bohužel není datován):

Interiér je v dezolátním stavu, nejvíce poškozen je klenbový strop, vrcholová báň je v havarijním stavu, skleněné tabulky jsou poškozeny nebo chybí úplně, uprostřed vrcholové věžičky je rozsáhlá díra, kudy dovnitř zatéká, omítky jsou až do 2 metrů poškozené, zvětralé a opadané, římsa kopule je po celém obvodu poškozená, vstupní dveře jsou zkorodované po celé ploše, chybí zdivo v místě upevnění dveří.

Hrobka zatím dál stojí, byť se její stav k lepšímu zatím nemění.

Series Navigation<< Kostel svatého Gotharda ve SlanémHrobka rodiny Hemerkových na hřbitově ve Slaném >>
Tagy