weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice v severní části Království pod Jitrovníkem

U autobusové zastávky v severní části Království, kde silnici kříží žlutá turistická značka, stojí kříž.

Rok 2014: Sokl vedle vozovky mizí tak trochu v příkopu, ze siluet zbylo jen žalostné torzo.

Kvádrový sokl na rozšířením podstavci má na bocích zrcadla, v jednom z nich jsou patrné zbytky nápisu. V horním projmutí zrcadla je reliéfní květ, nad ním zubořez po obvodu celého soklu. Pod hlavicí, která má na všech 4 stranách oblouk, je profilovaná římsa, kopírující oblouk hlavice – v něm je další kamenný květ. Hlavice nese poměrně složitou a zdobnou kovovou konstrukci, na níž byly umístěny siluety postav Kalvárie.

Rok 2021: Kříž prošel velmi důkladnou rekonstrukcí, která z něho v podstatě vytvořila zcela jiný artefakt. Nově vydlážděná základna pod soklem, ten celý opravený, nabarvený, s obnovenými nápisy. Na kříži opět všechny postavy Kalvárie a další zdobné prvky. Jak uvádí informační tabule:

Křížek byl zhotoven v roce 1789 statkářem Josefem Vogelem na památku své ženě, která přišla o život při bránění jejich statku č.p. 184 před vojskem v době sedmileté prusko-rakouské války.

Obnova v roce 2018 v maximální míře vrací původní podobu, která se dochovala na fotografickém snímku z 50. let 20. století a barevnost soklu dle provedeného průzkumu původních barev.

Poděkování:
Kamenické práce – BcA. Jan Fedorčák, Česká Lípa; kovářské práce – Josef Skuhravý, Žandov; výroba siluet a výmalba – Michal Janovský, DiS., Česká Lípa, technická spolupráce – technické služby Šluknov spol. s r.o.; metodika a historické korekce – manželé Natálie a Jiří Belisovi

Investor:
Město Šluknov za finanční podpory MZe ČR z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

Celkový rozpočet akce: 290 000 Kč
Dotace MZe ČR: 168 682 Kč

Překlad nápisů soklu kříže:
Co Ježíš z lásky pro Tebe vykonal,
o tom neustále přemýšlej.
Vinu nesou Tvé hříchy,
proto na Ježíšovu smrt
nezapomínej.

Postůj tiše, milý poutníče,
a zři, co jsem pro Tebe vykonal.
Zři můj strach a smrtelný pot,
až poté ve své cestě pokračuj dál.

Ježíšovy rány a hořká smrt
od věčné smrti nás osvobodily.
Proto, ó hříšníku, žij a k Bohu
vysílej své tužby,
aby Ti ve smrti milostiv byl.

Vybudoval Josef Vogel v roce 1789

Series Navigation<< Zelený kříž mezi Brtníky a HrazenýmKleesinlův kříž u pramenů Mandavy v Nových Křečanech >>
Tagy