weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 200 v severní části Skalice u České Lípy

V severní části Skalice u České Lípy nedaleko sjezdu z obchvatu Nového Boru je u vedlejší komunikace v zahradě domu čp. 200 pod lípou za plotem ukryt kříž.

Předpokládám, že ve vegetačním období by náhodný kolemjdoucí ani nepostřehl, že pod listím se skrývá vysoký sokl s kovovým křížem – i když, kdo by tudy asi tak náhodně chodil…

Kříž je ve větší vzdálenosti od plotu, nafotit ho lze tudíž jen z určitých úhlů.

Na mohutném základu čtvercového půdorysu u paty stromu stojí sokl kříže. Mech, lišejníky, silné vysprávky. Patka soklu je kvádrová, na horní straně s dvojitou zužující se lištou, na čelní straně ryté zrcadlo s členěnou spodní stranou, na bocích obdélníky. Tělo soklu vysoké, na bocích ryté obrysy obdélníků stejného provedení jako na patce, vpředu pak mělký výklenek se zaoblením na horní straně. V ploše výklenku patrné zbytky nápisu, v horním zaoblení upevněna na háku kovová lucerna.

Na soklu stojí mohutná hlavice, zabarvením a povrchem působící jak z jiného materiálu, než sokl pod ní. Mírně se rozšiřující ke středové liště, od ní pak pět směrem vzhůru zužující se hlavice má vpředu v lištách oblouk (spodní kopíruje tvar lucerny a je v něm špatně znatelný reliéf.

O kříži se na webu spolku Drobné památky severních Čech píše:

Památka se skládá z pískovcového podstavce a soklu, do něhož je na přední straně zasazena kovová lampička, a z římsovité hlavice s litinovým křížem.

Kříž byl opraven v roce 2014. Před opravou byl celý kříž nakloněn působením kořenů sousedního stromu. Pískovcový podstavec byl poškozen, kovová lampička chyběla a původní litinový kříž byl ulomen. Během opravy byl kříž vyrovnán, na sokl byla umístěna nová kovová lampička a do hlavice byl osazen litinový kříž, který spolu s lampičkou daroval p. Aleš Kunca z Okrouhlé. Opravu provedl člen spolku Kamil Ešner z České Lípy.

Masivní a velmi zdobný kříž s Kristem ve spodní části zesílen, s reliéfy, pod nohama Krista v trámu otvor, nejspíš po nápisové tabulce. Nápis INRI přímo na příčném břevně, konce trámů složitě zdobeny.

Series Navigation<< Kříž u mateřské školy na severozápadním okraji Skalice u České LípySkalický kříž poblíž domu čp. 567 ve Skalici u České Lípy >>
Tagy