weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Dolní Poustevně

V ose hřbitova v Dolní Poustevně na konci cesty, vedoucí od vstupu u hřbitovní kaple až k jeho východnímu hraničnímu plotu, stojí centrální hřbitovní kříž.

V publikaci Dolní Poustevna – kapitoly z vlastivědy města Dolní Poustevna včetně jeho částí Horní Poustevna, Markéta, Nová Víska a Karlín autorů Václav Beran, Václav Houfek a Tomáš Okurka (pro město Dolní Poustevna vydalo Muzeum města Ústí nad Labem v roce 2008) se lze dočíst:

Do roku 1810 se pohřbívalo na hřbitově v Lobendavě, od tohoto roku až do roku 1874 na hřbitově, který se nacházel v místě pozdějšího sportovního hřiště, kde je dnes areál mateřské školy. V roce 1874 byl vybudován nový hřbitov na svahu Ferdinandovy výšiny (414 m n. m.). Od té doby je nepřetržitě využíván. V meziválečném období byl rozšířen.

Pro Horní Poustevnu byl (také v roce 1874) zřízen hřbitov na Markétě. Až do konce éry Rakouska-Uherska nebylo možné uskutečnit pohřeb jiným způsobem než tradičním uložení do rakve s ostatky zemřelého do hrobu, který byl označen křížem nebo náhrobkem.

Na konci středové cesty prostranství, vydlážděné žulovými kostkami. V něm trojice schodových stupňů, orientovaných vpřed a do stran (při bližším ohledání nevypadají příliš důvěryhodně). Na třetím schodu ze stejného materiálu základna s projmutou horní hranou. Na ní stojí z odlišného kamene sokl kříže. Na čelní straně spodního širšího dílu letopočet 1876. Na horní hraně nejprve nízká lišta a nad ní dvě další profilované. Kvádrové tělo soklu má dvě oběžné lišty a v čelní straně ukotven jeden z háků svítilny, která chybí. Vlevo od trnu je pod hlavicí od rohu patrná trhlina. Přesahující hlavice je profilována z několika různě širokých lišt. Na horní straně kovový kříž, upevněný vzpěrou do hlavice, a upevnění druhého trnu lampy.

Vysoký jednoduchý kříž má ve spodní části nízké rozšíření, sloužící k upevnění. Kříž s projmutými hranami má poblíž křížení trámů „trny“, nad postavou ukřižovaného Krista je cedulka INRI.

V publikaci Kamenné památky v Dolní Poustevně a okolí o hřbitovním kříži ani slovo.

Series Navigation<< Kříž v ohradní zdi zámeckého parku v PloskovicíchHesseho kříž u řeznictví (čp. 2) v Nádražní ulici v Dolní Poustevně >>
Tagy