weby pro nejsevernější čechy

Kříž v centru Drnovce u Cvikova

V Drnovci, dnes části Cvikova, je v zatáčce ve středu obce v mírném svahu u silnice umístěn kříž.

U komunikace, která přichází z hlavního tahu silnice č. 13 ze Cvikova, a pokračuje dál do Mařeniček, je v travnatém cípu mezi silnicí a dlážděnou cestou pod plotem zahrady zanedbaný kříž, o němž se nedá nikde nic objevit.

Sklon terénu vyrovnává kamenná základna s oblou vrchní hranou. Na ní stojí sokl se širší nízkou spodní částí, s výjimkou zadní strany přecházející do vlastního štíhlého těla dvojitou profilovanou lištou. Povrch celého soklu je zvětralý, místy porostlý mechy a lišejníky, až při opravdu blízkém ohledání jsou na přední straně patrné zbytky číslic a písmen, ale přečíst je už nelze. Sokl vrcholí mírně širší stupňovitou hlavicí, jejíž římsy jsou značně poškozené. Na hlavici stojí roztržený sokl kříže, ve spodní části kvádrový, na horní straně mírně vystupující kruh. Kovový kříž ze zadní strany podepřen vzpěrou, kotvenou do soklu. Kříž ze zadní strany „dutý“ má ve spodní části nad ukotvením v kameni rozšíření, jeho přední strana je zdobena dekorem listů vinné révy. Pod Ukřižovaným, kterému chybějí nohy, je malý zbytek zřejmě oválné nápisové desky. Nad hlavou Krista INRI, konce trámů ukončeny dvojitým rozšířením.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 41 v MařeničkáchKříž v Liberecké ulici u Palmova dvora v Jablonném v Podještědí-Markvarticích >>
Tagy