weby pro nejsevernější čechy

Kříž Dominika Marschnera u domu čp. 14 v Dlouhém Dolu

U silnice mezi Krásnou Lípou a Kyjovem v místní části Dlouhý Důl stojí u křižovatky místních komunikací kříž Dominika Marschnera.

Kdysi zpustlý a následně zrestaurovaný kříž, nazývaný též mlynářský, má záznam v Památkovém katalogu, ač nebyl prohlášen kulturní památkou:

Kříž s Kalvárií nechal dle datace postavit v roce 1800 mlynář Dominik Marschner z domu čp. 15. Pískovcový sokl nesl železný kříž s plechovou siluetou Krista.

Kalvárie byla postavena na břehu potoka, poblíž dnešní chalupy čp. 52, 100 m severo-východně od křižovatky silnice Kyjov – Krásná Lípa s cestou na Vlčí Horu, při níž stojí na západní straně, při rozcestí, kde na východ odbočující cesta vede k domům u vsi Sněžná.

Vysoká empírová Kalvárie z roku 1800 (vročení na soklu) sestává z pískovcového soklu (osazeném na podstavci o výšce jednoho schodišťového stupně) a vlastní Kalvárie tvořené kovaným křížem, na němž byly připevněny na plechu namalované postavy (ukřižovaného Ježíše Krista a stojících Panny Marie a sv. Jana Evangelisty). Sokl je hranolový asi 2 m vysoký, v předu ozdoben girlandou (nad níž nápis: „Do:M:“) a pod ní zrcadlem (nahoře ukončeným odsazeným půlkruhem) v němž je roseta. Stejná zrcadla s rosetami jsou i na bocích soklu. Profilovaná, dole značně rozšířená, patka soklu je ve své horní části ozdobena kanelováním. V čele těsně nad patkou letopočet: „1800“. Římsa soklu má též bohatou profilaci, jejíž prostřední článek je v předu tvořen řadou kapek. Zhruba půlkruhový nástavec má v čele dvě rosetky, na bocích pás, z nastojato položených, asi vavřínových listů. V nástavci je ukotven asi 2 m vysoký železný kovaný kříž dole opatřený oválným plechovým na výšku postaveným medailonem mezi dvěma akantovými volutami, s jejímiž horními konci je spojen festony. Na zadní straně je kříž a jeho osazení v soklu zpevněno vzpěrou, která je v polovině své délky přerušena vložením ozdoby ve tvaru písmene „S“. Nýtové spoje mají tvar drobných roset. Ve spodní partii kříže (nad medailonem) je horizontální příčka s úchyty po malovaných plechových siluetách Panny Marie a sv. Jana Evangelisty. Na kříži býval v minulosti nápis: „Sie haben meine Hände und meine Füsse durchgraben und über meiner Tod den Spott getrieben.“ Další uváděný text: “Jesus, meine Liebe ist gekreuzigt“ býval pravděpodobně vepsán na plechovém medailonku. Kalvárie patřívala k Marschnerovu mlýnu v Dlouhém Dole.

Vysoce kvalitní ukázka práce místních kameníků a kovářů, reprezentativní muka se zachovalou podstatnou částí výzdoby. Tento typ Kalvárie je pro zdejší kraj a přilehlý Šluknovský výběžek typický, téměř pravidelně se zde střídá s jednoduššími krucifixy.

Karta ohrožené památky z roku 2013:

Památka, tj. kovaný latinský kříž na pískovcovém podstavci, se nachází v Dlouhém Dole před domem čp. 52, a to mezi dvěma stromy při cestě do Vlčí Hory.

Památka je tvořena fundamentem, podstavcem a křížem. Památka je tvořena jemnozrnným až střednozrnným pískovcem a železem. Památka pochází z roku 1800.

Fundament památky je tvořen jedním stupněm obdélného půdorysu o rozměrech 146 x 146 x 20 cm (š x h x v). Na fundamentu stojí podstavec obdélného půdorysu o rozměrech 88 x 88 x 230 cm (š x h x v). Podstavec je tvořen soklem, dříkem a hlavicí. Sokl je tvořen vzpěrnicí. Dřík, který je ve spodní části kanelován, je na čelní straně ozdoben zrcadlem, zakončeným plným obloukem. Uvnitř zrcadla se nachází květ. Pod zrcadlem se nachází datace. Nad zrcadlem je feston. Boční strany podstavce jsou ozdobeny pouze zrcadlem s květem uvnitř. Zadní strana podstavce je nečleněná. Dřík přechází pomocí oblounu, zubořezu a oblounu v hlavici. Ta je profilována do tvaru stlačeného oblouku. Do vrcholu hlavice je vsazen vysoký kovaný kříž s profilovanou opěrkou, která je ukotvena v podstavci.

Edice nápisu: Do . M // 1800 *

Podstavec je slabě poškozen degradací kamene a slabě zasažen mikrovegetací. Kříž je zasažen korozí.


Web o Lužických horách zmiňuje „Nejkrásnější kříž v Dlouhém Dole stojí asi 100 m severovýchodně od křižovatky v dolní části vsi. Štíhlý pískovcový sokl s bohatě zdobeným kovovým křížem, nesoucím malované siluety Ježíše Krista, Panny Marie a sv. Jana Evangelisty, byl postaven roku 1800 zdejším mlynářem Dominikem Marschnerem.

A když byl donátorem mlynář, znamená to, že tu byl i mlýn. Více zde ->

Dnes je kříž k nepoznání, prošel důkladným restaurováním s obnovou plechové Kalvárie. Jen se mi o tomto zásahu nepodařilo nikde najít ani čárku…

Series Navigation<< Kříž ve Wolkerově ulici na zahradě domu 40/6 v Krásné LípěBoží muka u křižovatky ulic Klášterní a ČSA na jižním okraji Teplé >>
Tagy