weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela svatých Petra a Pavla v Bílině

U jižní stěny kostela svatých Petra a Pavla v Bílině stojí kříž.

Lépe řečeno sokl, který po vylomeném kříži zbyl.

V trávě stojí široká kamenná základna, na ní spodní část soklu – nízký kvádr se zkosenou horní hranou. Na ní stojí vlastní tělo soklu s prohnutými stěnami, na nichž jsou plastické rámy ve tvaru čtyřlístku. Na čelní straně je v něm nápis „DEN / Z J APRIL / ANNO / 1739“. Na vrchní zúžené části sedí široce přesahující hlavice, složená z několika etáží. Nad poslední římsou je sokl, na němž jsou zbytky patky kříže. Z profilované základny mnoho nezbylo, střední část byla vylomena spolu s křížem.

Samozřejmě že se o kříži nedá nikde nic najít…

Series Navigation<< Kříž na dvoře fary u kostela svatých Petra a Pavla v BíliněCentrální kříž hřbitova v Bílině >>
Tagy