weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Heřmanicích v Podještědí

Na hřbitově v Heřmanicích v Podještědí stojí v ose hlavní cesty centrální hřbitovní kříž.

Hřbitov je na svou velikost zvláštně prázdný, je tu spousta holých travnatých ploch, starých hrobů jen pár, z některých ruiny, a nových hrobů málo. Centrální kříž je ale poměrně zachovalý.

Základna na úrovni terénu, na ní jeden schodový stupeň. Sokl kříže má tři stupně, nejnižší a nejširší je nízký, hladký, jen s mírně zkosenou horní hranou. Druhý stupeň, o něco užší, je cca dvakrát vyšší a horní hranu má projmutou. Na ni nasedá vlastní tělo soklu, které má ve spodní a horní části oblou římsičku, a na čelní straně vpadlé rámované zrcadlo s vykrojenými rohy. V něm lze pozorovat náznak, že zřejmě neslo nějaký nápis. Mohutná hlavice má ze všech stran trojúhelné štíty, v předním je otvor, zřejmě po trnu pro lampu. Na středním soklu stojí poškozený podstavec kříže (chybí mu čelní strana). Kříž je velmi zdobný – ve spodní části v bráně s girlandou stojí Panna Maria, nad ní ornamentální část, překrytá oválnou nápisovou destičkou. V křížení břeven paprsčitá svatozář a cedulka INRI, konce trámů rozšířené a vyplněné rostlinným ornamentem. Na kříži barevně odlišená postava Krista.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 163 v Heřmanicích v PodještědíPolský kříž mezi domy čp. 187 a 114 v Heřmanicích v Podještědí >>
Tagy