weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti hřbitovu v ulici Františka Šafaříka ve Veltrusech

V ulici Františka Šafaříka ve Veltrusech naproti vstupu na místní hřbitov stojí mezi stromy kříž.

Malá vydlážděná plocha v trávě mezi vozovkou a stezkou pro pěší. V ní nízká základna čtvercového půdorysu. Na ní stojí kvádrový základ soklu, hladké stěny, na vrchní straně uskočená profilovaná lišta, nad ní nízký soklík. Na něm je postaveno tělo soklu – vysoký hranol, zužující se směrem vzhůru k hlavici, v níž je osazen kovový kříž. Na něm vespod je uchycena oválná nápisová destička, předsazená až před hlavici. Obvod tvoří stříbřený rostlinný reliéf. Nápis: DOBRÉ SKUTKY / UTOP V MOŘI, V ŘECE, / NEVIDÍ JE LIDÉ, ANI RYBY / ALE PÁN BŮH PRĚCE (chyba v posledním slově je autentická, viz foto). Tělo kříže je zdobena ornamentem, ve spodní části doplněno za i nad deskou ozdobnými prvky. Nad nimi pod nohama Krista další nápisová deska, něco mezi štítem a srdcem: POCHVÁLEN BUĎ / JEŽÍŠ KRISTUS. V horní části je zlacené rámování přerušeno dvěma mušlemi, mezi nimiž je srdce, kotva a kříž. V místě křížení břeven kruh se stylizovanou květinou, ze zadní strany paprsčitá svatozář. Konce trámu zdobeny ornamenty, částečně postříbřenými, nad hlavou Krista zdobná tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž u kostela Narození svatého Jana Křtitele ve VeltrusechKříž u kaple svatého Jiří v ulici Ve Starém Lobečku v Kralupech nad Vltavou >>
Tagy