weby pro nejsevernější čechy

Kříž v ulici 9. května pod schodištěm ke kostelu Narození svatého Jana Křtitele v Zeměchách

Na začátku schodiště, po němž se z ulice 9. května v Zeměchách stoupá ke kostelu Narození svatého Jana Křtitele na místním hřbitově, stojí kamenný kříž.

V Památkovém katalogu je u záznamu o chráněném areálu kostela zmínka:

U paty schodiště po levé straně stojí kamenný kříž (konec 19. stol?) s nápisovou deskou (Pochválen budiž/PAN KRISTUS JEŽÍŠ/Věrný ochránce/Silný obránce/V pokušení).

Před začátkem zdi, tvořící zábradlí schodiště, je na úrovni komunikace vyšší základna obdélného půdorysu. Na ní je osazen první stupeň soklu, taktéž obdélného půdorysu. Hladké stěny jsou nahoře zakončeny okosenou hranou, která přechází do druhého, užšího stupně soklu. Ten má na čelní straně mírně vpadlé pole, vybarvené bíle s výše uvedeným zlaceným nápisem. Hlavice je ve spodní části tvořena profilovanou lištou, horní část tvoří useknutý jehlan, na němž stojí masivní kamenný kříž s Kristem, nad jehož hlavou je cedulka INRI.

Web Kralup nad Vltavou v sekci památek v okolí uvádí:

Kamenný kříž o výšce cca 3 m stojí u paty schodiště ke kostelu a hřbitovu. Až do roku 1980 stával na opačné straně budovy bývalé fary (dnes bytový dům). Další kříž, dřevěný s plechovým tělem Krista, stojí v jihozápadním rohu hřbitova a je ve velmi špatném stavu.

Series Navigation<< Kříž v OtvovicíchKříž na hřbitově u kostela Narození svatého Jana Křtitele v Zeměchách >>
Tagy