weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 20 v Lipnici

Na konci místní komunikace u domu čp. 20 v obci Lipnice v zahradě stojí mezi stromy ukrytý kříž.

Někdy je hledání konkrétního cíle i s navigací v ruce velkým dobrodružstvím. Jak je snad patrné na první fotce, podle mapy.cz stojím v daném okamžiku přímo naproti křížku, který tam ale není… Druhé foto je pohled z tohoto místa směrem vpravo k domu. Nevím, zda se najde pozorné a bystré oko, které na záběru odhalí kříž zakrytý vzrostlými břízami…

Je však třeba jistou dávku drzosti – není totiž v terénu vůbec jasné, zda je kříž na soukromém pozemku.

Zřejmě se toho o něm ví pramálo, protože i v tak spolehlivém prameni, jako je kniha Krajina pod Studencem v proměnách doby, je jen a pouze zmínka, že kříž byl renovován (bez udání data) na náklady pana Květoslava Ondráčka (majitel přilehlého domu).

Už to na něm není moc poznat. Nízký obdélný základnový stupeň je porostlý mechem. Na něm stojí nižší a širší kvádr s tvarovanou horní hranou, nesoucí vlastní tělo soklu. Na spodní části je mělký obdélníkový výklenek s takřka neznatelným rytým nápisem, na soklu je nápisové pole oválné, stav nápisu, který byl zřejmě vybarven černě, není o nic lepší. Netroufám si luštit ani jeden.

Horní strana soklu je ozdobena ornamentem, nad ním mírné rozšíření, nesoucí pagodovou odstupňovanou hlavici se zapuštěným křížem a hákem na lucernu. Nevelký kříž je ze zadní strany podepřen vzpěrou, která je atypicky ukotvena do soklu rozdvojenou vidlicí.

Kovový kříž má přední stranu rýhovanou, konce břeven jsou ozdobeny květinovým dekorem, nad hlavou Krista INRI.

Series Navigation<< Schiffnerův kříž v LipniciÚdajný kříž v loukách západně od Lipnice >>
Tagy