weby pro nejsevernější čechy

Kříž na skále u Janovic v Podještědí

Ze silnice z Janovic v Podještědí do Dubnice je nedaleko pousteven vidět na masivu skal nad Dubnickým potokem výklenek s křížem.

Jedinou zmínku o jeho existenci jsem nalezl na webu Lužických hor:

V místě zaniklého dvora Pustá Louka asi 1 km jižně od obce stojí u silnice do Dubnice bývalá panská myslivna č.p. 61, naproti níž je za potokem asi 10 m vysoká skála s vytesaným výklenkem s dřevěným křížem a letopočtem 1771.

K samotné skále se nejspíš přes pastviny a ohradníky nedá dostat. Z fotografie je vidět, že jde o výklenek ve tvaru pavézy, uvnitř nabílený, v němž je malý kříž. Pod ním je na skále vyryto:

17 †
1771
IFHM

Series Navigation<< Kříž mrtvých u zámku LemberkKříž u silnice v České Vsi (Jablonné v Podještědí) >>
Tagy