weby pro nejsevernější čechy

Kříž naproti domu čp. 39 v Liberecké ulici v České Lípě

V ulici Liberecká v místní části Stará Lípa v České Lípě v porostu u odbočky k místní teplárně stojí kříž.

Křížek opravila na jaře 1998 místní stavební firma STAVO – ing. F. Bošek, jejíž majitel má „na svědomí“ i existenci nedalekého zachráněného křížku u domu čp. 41.

Kříž je popsán v publikaci Drobné sakrální památky v České Lípě Michala Panáčka a Miroslava Pröllera (Drobné památky severních Čech + Město Česká Lípa 2013):

Kovaný kříž s kamenným podstavcem čtvercového půdorysu členěným na patku, dřík a hlavici. Širší patka oblounem a odsazeným výžlabkem přechází v užší hranolový dřík, vrcholící mohutnou římsovou hlavicí s vysokým hranolovým nástavcem. V čelní ploše dříku je malá segmentově zakončená nika s vysazeným římsovým parapetem. Hlavici tvoří římsová profilace složená z výžlabku, odsazeného oblounu a dvojité hranolové krycí desky. Na ní je výrazně užší hranolový nástavec s velkým výžlabkem. Do něj je upevněn novodobý kovaný kříž s jetelovým rozšířením konců ramen, korpusem Krista a zadní opěrkou. Všechny kamenné části jsou vyrobeny z pískovce, dřík je opatřen okrovým krycím nátěrem, nika je bílá.

Na spodní straně podstavce je nápis, který bohužel publikace nezmiňuje: Franz Holzel // in Schahlowitz // 1872. Nevím tedy, kdo byl  uvedený Franz Holzel, a nedokáži ani natolik spolehlivě přečíst německý název místa, abych dohledal, o jakou lokalitu se jedná.

Series Navigation<< Boží muka jižně od Staré OleškyKříž u domu čp. 41 v Liberecké ulici v České Lípě >>
Tagy