weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova v Lobendavě

Uprostřed východní strany hřbitova v Lobendavě stojí na konci cesty lemované čerstvou alejí centrální kříž.

Kříž u plotu stojí na několika patrech rozlezlých kamenných schodišťových stupňů, částečně zarostlých travou. Spodní část soklu nízká s hladkými stěnami, na čelní stěně ryté letopočty 1878 / 1934 (asi). Odstupňovanými profilovanými lištami navazuje o něco užší tělo soklu, v cca spodní a horní pětině s oběžnou tenkou lištou. Odstupňovaná přesahující hlavice v horní části v mírném jehlanu nese mohutný kříž z kovové pásoviny. Ten je kotven složitou zdobnou vzpěrou do hlavice i do země. Ve spodní části kříže pozůstatek jakéhosi úchytu – vzhledem k výšce kříže možná nesl figury kalvárie, kdo ví. U křížení trámů trny, nad hlavou Krista tabulka INRI.

Series Navigation<< Kříž s Kristem na mostě u Obecního úřadu v LipovéKříž před kostelem Navštívení Panny Marie v Lobendavě >>
Tagy