weby pro nejsevernější čechy

Jacobův kříž (pomník Jacoba Kleina) v údolí Kamenického potoka u Zákup

This entry is part 154 of 228 in the series Křížky, kříže, boží muka, hřbitovní kříže

Na trase naučné stezky Zákupy (a souběžné modré turistické značky) poblíž silnice mezi Zákupy a Kamenicí jako součást barokního areálu v údolí Kamenického potoka stojí připomínka Jacoba Kleina v podobě Jacobova (Jakubova) kříže.

Je mu věnována obsáhlá informace na ceduli stojící mezi křížem a pramenem:

Jakob Klein byl prostým obuvníkem, ideálně založené povahy. Některý den byl pro něho nekonečný, pracoval často i celou noc, jindy měl práce méně.

V dobách velké únavy se stávalo, že když Kleinjakobovi (jak byl u lidí zván) došla z dlouhého vysedávání na trojnožce trpělivost, vykřikl: „Joviši, cožpak už nemáš nahoře žádný hrom? Tak tedy ať udeří blesk zdola nahoru!”

V takové náladě pak opustil dílnu a vydal se do lesa. Stávalo se, že při takových výletech se častěji dostával do údolí Kamenického potoku, kde poslouchal lesní holuby a trávil zde v nerušené samotě dlouhou dobu.

Údolím protékající Zlatý potůček (dnes Kamenický) byl v té době ještě mnohem slabší a nevýznamnější, v suchém období téměř vyschlý. V zadním konci, v blízkosti potůčku, cítil Kleinjakob při svých potulkách mokrá místa, tzv. „Gallen”, jak se taková místa lidově nazývala. Jednou motykou a rýčem otevřel jedno takové místo a k jeho překvapení se v docela malé hloubce objevil silný pramen, takže v důsledku toho nemohl již dále kopat. Druhý den ke své radosti zjistil, jak z pramene vyvěrá silný a čirý pramen, tak silný, že zaplavil okolní prohlubeň. Z ní pak voda proudila do blízkého potůčku a byla jím pohlcena.

Brzy svůj objev oznámil známým a mrzelo jej, že voda nenašla všeobecné ocenění a použití. Kleinjakob však byl jen chudým člověkem, a proto se jeho objevu mnozí posmívali. Několik míst zde bylo nazváno i hanlivě jeho jménem jako „Jakubův skok“ nebo „Jakubův truňk“. Ta však během let zmizela.

Kleinajkoba to však nijak nerušilo, Kamenické údolí navštěvoval dál a obdivoval zde své objevy. Studánka se silným pramenem byla nazvána „Jakubova studánka“ – „Jakobsborn“.

S postupujícím stářím Jakob Klein zchudl úplně, zachoval si však dobrý humor. Chodíval s flašinetem a vyhrával značně falešně. Lidé mu raději dávali peníze, aby odešel od jejich domu, jinak však byl vítaným společníkem. Říkalo se, že v nejhorších dobách si za tři krejcary koupil máslo, ale nejedl jej s chlebem, jen si jím zchutil první a poslední sousto. Tím mu máslo vydrželo celý týden.

Jakob Klein zemřel ve vysokém věku 5. 3. 1867.

Až do počátku 70. let 19. století se našlo jen málo uctívatelů a uživatelů pramene. V té době se objevilo několik přítel Kamenického údolí, kteří poznali jeho krásnou polohu. Ti dali Jakobovu studánku prokopat do větší hloubky, vyzdili ji kameny a zakryli kamennými deskami. Nahoru byla umístěna pískovcová pyramida. Pramen tak nabyl nové vážnosti a byl nazván „Jakobův léčivý pramen“. Jeho voda však byla jen málo využívána.

Kříž je upraven jako pietní místo – vyštěrkovaná cestička k základové desce, za níž je nízká zídka s dvěma krajními sloupky, pravý nižší, levý o cca 1/4 vyšší. Na desce sokl, několikanásobně odstupňovaný, s nápisovou deskou vpředu. Na soklu jednoduchý holý kovový kříž, v křížení břeven malý nápis INRI.

Na desce nápis Jacobův kříž – Restaurováno 2005 – Jacob Klein † 5. 3. 1867 – Objevitel pramenů.

 

Series Navigation<< Kříž u Řehlovic na rozcestí u nájezdu na dálniciKříž na návsi u domu čp. 24 v Podlešíně (Stebno) >>
Tagy