weby pro nejsevernější čechy

Kříž u kostela Matky Boží v Lounech

U kostela Matky Boží v Lounech na prostoru, který zbyl po zrušeném hřbitově, stojí v blízkosti sochy svatého Jana Nepomuckého pozůstatek kříže.

Jak vyplývá z informací o výše zmíněné soše svatého Jana, na prostranství kolem kostela měl vzniknout depozit památek z míst, zničených těžbou. Zjevně však zůstalo jen u plánů, krom světce a zvoničky tu stojí již jen sokl bez kříže, o němž není nikde ani zmínka.

Na dvou schodišťových stupních odstupňovaný sokl, tvořený v dolní části kvádrem s hladkými stěnami, na němž stojí zdobné tělo soklu – nízký podstavec, na čelní straně reliéf, na bocích voluty. Hlavice v přední části zcela chybí, zřejmě k jejímu zničení došlo při vylomení kříže.

Detailní foto z webu Drobných památek ukazuje, že nad reliéfem (snad Kristus, sklánějící se k sedící postavě, za níž stojí další světice?) byl vyryt nápis, z něhož takřka nic nezbylo.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova v LounechKříž na fasádě věže kostela Všech svatých v Libochovicích >>
Tagy