weby pro nejsevernější čechy

Kříž v parku v Hamru na Jezeře

V cípu malého parku před Obecním úřadem v Hamru na Jezeře u křižovatky Liberecké a Děvínské ulice stojí kříž.

Kříž je malou záhadou. Jak vyplývá z cedule přímo na soklu kříže (který jej označuje za boží muka), nachází se na nepůvodním místě. Stával u cesty do lesa v Útěchovicích, odkud byl zřejmě v roce 2010 při jeho opravě přemístěn na současnou pozici. Opravu zajišťovalo (tehdy) občanské sdružení Obnova památek – Památky severních Čech (Bc. Ivo Škola, předseda o.s.; Mgr. Vladimír Žák, restaurátor; Jan Bielik, umělecký kovář). Bohužel na aktuálním webu Spolku Drobné památky severních Čech je sice Hamr jmenován, ale bez dostupných podrobností.

Na základně soklu je jakž takž k přečtení dedikační nápis „Errichtet / von / Anna Dressler / im Jahre 1883“. Ovšem v zrcadle čelní strany samotného soklu je několikařádkový nápis, z něhož jsem schopen rozluštit toliko „im Weltkrieges / 1914-1918“. Z toho vyplývá, že zřejmě změnil účel a stal se po Velké válce pomníkem padlým. Ovšem nepodařilo se mi nikde objevit ani čárečku o jeho osudech…

Na kamenném základě, poskládaném z kvádrů na úrovni terénu, stojí další, o něco menší stupeň, taktéž sestavený z jednotlivých kvádrů, spojených maltou. Na něm stojí sokl kříže, ve spodní části se širokou základnou obdélného půdorysu a zkosenou lištou na horní hraně. Na čelní straně je výše zmíněný dedikační nápis. Na boku je umístěna cedule o rekonstrukci v roce 2010.

Na základnu navazuje užší tělo soklu taktéž obdélného půdorysu. Boky a zadní strana hladké, na čelní straně vpadlé obdélné zrcadlo, zdobené reliéfním rámem a v horní části květy. Ze 6 řádků rytého nápisu jsem schopen rozluštit pouze dva řádky (viz výše) věnované 1. světové válce. Hlavice soklu je tvořena cimbuřím (5 x 3 zuby), v jehož středu je osazen jednoduchý kovový kříž, doplněný ve spodní části několika rozvilinami a květem. Menší kvítka jsou umístěna na konci trámů. Dozajista se jedná o novodobou práci (viz výše citace informace o opravě), nelze mi soudit, zda má vzor v původním vzhledu křížku…

Web Spolku pro vojenská pietní místa

Series Navigation<< Kříž u schodiště ke kapli Panny Marie Pomocnice křesťanů v Hamru na JezeřeÚdajný kříž na severovýchodním okraji Želenic >>
Tagy