weby pro nejsevernější čechy

Kříž na jižním okraji Mastířovic

Ve Štětské ulici na jižním okraji Mastířovic před obří fotovoltaickou elektrárnou stojí kříž.

Kříž natočený čelní stranou směrem k obci stojí v trávě u silnice, kolem něho upravený záhon a poblíž posezení.

Samotný kříž má v záhonu základnu z kamenný bloků, na ní nízký kvádrový blok obdélného půdorysu se zkosenou horní hranou. Na něm vlastní sokl – ze zadní strany hladký, jednolitý, zepředu a z boků tvarován. Spodní část půdorysem kopíruje základnu, horní hrana přechází dvojitou lištou do užší  kónické střední části. V ploše otvory, zřejmě tu byla umístěna nápisová deska. V pravém horním rohu pod lištami špatně čitelná signatura, snad J. Sch ?? a město ?? storf (bez záruky). V čelní stěně střední části mělký výklenek s plastickým rámem s ušima, v něm naivistická kresba Madony s Ježíškem. Střed přechází profilovanou rozšiřující se lištou v blok pod hlavicí, na jehož čelní straně obdélník v obdélníku se vsazenými trojúhelníky na kratších stranách. Dvě další lišty a nad nimi hlavice, tvořená trojúhelným štítem a postranními křídly. Zbytek trnu zřejmě po závěsu lampy a rytá písmena IHS, z písmene H vychází malý křížek. Do hrany štítu vklíněná kvádrová patka nese kříž, přidržovaný vzpěrou přišroubovanou do zadní stěny soklu. Patu kříže tvoří květinová slavobrána, v níž stojí Panna Maria. Rostlinné ornamenty přecházejí v kříž, tvořený obrysem, tělo vyplňují reliéfní květy. Na trámu nad Marií kulatá nápisová destička rámovaná věncem. Za Kristovou hlavou v místě křížení břeven deska s INRI, konce břeven zaplněny bohatým květinovým dekorem.

Sokl nabílen, ale nátěr oprýskává, poškozuje ho vlhkost. Některé lišty a římsy olámány.

Series Navigation<< Boží muka na návsi v ŽidovicíchKříž na rozcestí ve Vetlé >>
Tagy