weby pro nejsevernější čechy

Kříž Frahlochkreuz u silnice z Rynartic do Jetřichovic

U silnice mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi, před začátkem Kostelní cesty, stojí v lese dřevěný kříž Frahlochkreuz.
Ve zpravodaji Českého Švýcarska z dubna roku 2016 se v přehledu obnovených drobných památek lze dočíst, že „Na místě zcizených božích muk u Kostelní cesty z Rynartic do Jetřichovic byl v roce 2013 osazen dřevěný kříž s plechovou siluetou Krista a cedulí o původním názvu a příběhu zastavení. Autorem je p. Ivo Švejnoha z Kytlic.“ V dalším zpravodaji, tentokrát z července roku 2020, se lze dozvědět: „Dřevěný kříž zv. Frahlochkreuz s plechovými siluetami Krista a andílků u Kostelní stezky na Rynartice (2013, 2019 oprava po vandalském poškození).“ A máme k dispozici „bibli“ regionu, knihu Natalie Belisové Tulákům Jetřichovicka:

Silnička z Jetřichovic do Rynartic vede ke zúženému místu, kde se do vozovky z obou stran tlačí masiv skal. Tomuto místu se kdysi říkalo Frahloch či také Frauenloch. Podle pověsti, kterou před poslední válkou vyprávěly zdejší babičky svým vnoučkům, vznikl tento podivný název kvůli šlechtičně z rynartického zámečku, věrné protestantce, která dojížděla na bohoslužby přes Jetřichovice do Saska. Pěšky to nebylo zrovna za rohem a kočáru úzká cesta nestačila. Tak nechala zámecká paní prosekat průjezd mezi skalami…

Kdysi tu stával kříž a měl zvláštní jméno – Frahlochkreuz. Poprvé jej nalezneme na mapě lesního revíru Rynartice roku 1794. Tehdy šlo ještě o prostý dřevěný kříž. O tom, kdo a kdy ho postavil, nemáme žádnou zprávu. Nejspíše vznikl po roce 1787, u nové Kostelní stezky – do té doby chodili farníci do kostela na opačnou stranu, do Chřibské.

Roku 1835 byl starý kříž nahrazen novým – tři lokty vysokým, pozlaceným, litinovým krucifixem na kamenném podstavci (jeho výška činila 6 loktů). Kolem kříže vyrostl dřevěný plaňkový plůtek, ukotvený v rozích do čtveřice kamenných patníků. Zřizovatelem byl Franz Weidlich z Rynartic čp. 38, mlynář, který měl propachtovaný městský (prostřední) mlýn ve Chřibské. Muka vysvětil páter Johann Setzer roku 1848.

Když páter sepisoval nejstarší soupis křížů, nebyl ještě mlynář Weidlich se vším hotov – dokončovalo se okolí kříže, na soklu chyběl nápis. Ten ostatně chyběl dlouho. Až teprve při renovaci kříže roku 1872, kterou platil c. k. poštmistr Emanuel Clar z Jetřichovic čp. 38 (10 zlatých), bylo na podstavec dopsáno Am Kreuz erlöst uns der Herr von Schuld, In Kreuze lehret uns Jesus Geduld. Errichtet 1840 von Franz Weidlich, Mahlmüller in Kreibitz, die Renovierung 1872 besorgten Emanuel Clar, k. k. Postmeister in Dittersbach, No. 38 (Na kříži nás Pán vykoupil z naší viny, křížem nás Ježíš učí shovívavosti. Zřídil roku 1840 Franz Weidlich, mlynář ve Chřibské, renovování zajistil roku 1872 Emanuel Clar, c. k. poštmistr z Jetřichovic čp. 38).

Kamenný kříž měl sice v době vzniku dojednanou ochranu na věčné čas – ale… Po válce dlouho ležel v příkopu svalený sokl bez většího zájmu … Zůstala pouze základová deska s otiskem půdorysu soklu. Asi se do žádné zídky nehodila.

Kniha vyšla v roce 2014 a nestihla tedy již zachytit výše popsanou změnu, kdy se sem vrátil zpět dřevěný kříž. Sokl po kamenném podstavci je před křížem v zemi jasně patrný. Jen po té vysvětlující ceduli, o níž píše zpravodaj (viz výše), není dnes ani stopy.

Series Navigation<< Kříž na skále nad JetřichovicemiObecní kříž u domu čp. 11 v Rynarticích >>
Tagy