weby pro nejsevernější čechy

Kříž u bývalé školy čp. 62 v Mezné

U silnice, po která vede z Mezné směrem na Mezní Louku zelená turistická značka, je v jedné ze zatáček u bývalé školy kříž.

Kříž je zjevně opravený, ale najít o něm cokoli je nad mé síly.

Do mírného svahu mezi stromy pár schodových stupňů od vozovky, ze tří stran řetěz mezi kovovými sloupky. Na čtvercové základně v terénu osazen sokl s nízkou širokou patkou, přecházející profilovanými lištami do vlastního štíhlého těla. Spodní část hladká, ve střední na čelní straně naznačeny sloupy, mezi nimi vystouplé nápisové zrcadlo s textem „ES IST VOLLBRACHT – DOKONÁNO JEST“. Vrch soklu oddělen úzkou lištou, nad ní na čelní straně reliéf kalicha v girlandě. Sokl vrcholí mohutnou bohatě odstupňovanou široce přesahující hlavicí, na níž stojí sokl, ve kterém je ukotven kovový kříž. Ten má ve spodní části pole, v němž klečí anděl s kyticí, na jeho stranách sedí andílci – vlevo s kalichem, vpravo s věncem. Tělo kříže zdobeno rostlinným dekorem. Konce břeven zdobeny reliéfem, v místě křížení paprsčitá svatozář.

Series Navigation<< Kříž v Bezručově ulici v ChomutověKříž v ulici V Úvoze v Lešanech >>
Tagy