weby pro nejsevernější čechy

Centrální kříž hřbitova u kostela Narození Panny Marie v Dubnici

Ačkoli hřbitov kolem kostela Narození Panny Marie v Dubnici není z největších (počet trvale bydlících obyvatel ke konci roku 2016 dosáhl 658), má svůj centrální kříž, byť částečně ukrytý pod vzrostlým stromem.

V terénu dva stupně nízké čtvercové základny, na nich užší a vyšší obdélný kvádr bez ozdob se zkosenou horní hranou. Teprve na něm patka soklu, na čelní straně s plastickým zrcadlem s ujmutými rohy a obtížně čitelným nápisem, v němž je letopočet 1578. Neumím si ho vysvětlit, protože se hřbitovem je podstatně mladší, křížky tohoto typu jsou barokní a nápis přečíst a přeložit neumím. Boky a zadní strana hladké, v horní části dvojitá lišta. Na ní sedí vlastní tělo soklu, na čelní straně má ryté obdélné pole s horními rohy ve tvaru listu. Uvnitř pole nápis, který je v ještě horším stavu než ten spodní. Boky a zadní strana taktéž hladké. V horní části má sokl plastickou gotizující vlnovku (chybí jen na zadní straně). Nad ní hlavice s prolamovanou římsou, která je silně poškozena (kusy chybí). V čelním trojúhelném štítě planoucí srdce, kříž a kotva. Na hlavici kovový kříž. Ve spodní části v květinové slavobráně Panna Maria se sepjatýma rukama, kříž je zdoben prostorovým rostlinným dekorem, za Kristem v místě křížení trámů paprsčitá svatozář, konce břeven ozdobeny trojlístkem. Kříž podepřen jednoduchou vzpěrou, ukotvenou do zadní strany hlavice.

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 22 v Srbské KameniciCentrální kříž hřbitova v Srbské Kamenici >>
Tagy