weby pro nejsevernější čechy

Kříž v Horní Lísce

V Horní Lísce, u parkoviště pro návštěvníky Zlatého (a Stříbrného) vrchu, za domy čp. 102 a 103, stojí u cesty kříž.

Jeden z křížků, který se nachází v zájmové oblasti spolku Pod Studencem, tudíž je o něj postaráno, a navíc jsou o něm k dispozici informace (víc asi není kde a jak zjistit). Základní informace jsou ke čtení na místě na cedulce vedle kříže, zbytek je možno dohledat na netu. Jeho obnovy si všiml i Blesk.

Datace zhotovení kříže – patrně tzv. „cestního“ – v Horní Lísce je rok 1882. Drobná sakrální památka stojí u křižovatky mezi domy obce (čp. 103 a 102, majitelem byl Beutlich) a původní cesty do Chřibské, jmenované převážně jako pěší, někdy také jako vozové. Cesta vedla z České Kamenice přes Lísku sedlem mezi Studencem a Javorkem. Císařská čili erární silnice z Děčína do Rumburku byla dokončena ve 20. letech 19. století, pro pěší však i nadále sloužila původní cesta vedoucí okolo kříže. Patrně sloužil i jako označení rozcestí cest na vrchol Studence, kde byla v letech 1854-65 nejprve dřevěná a posléze od roku 1888 kovová vyhlídková věž. Okolo kříže novodobě vede naučná stezka „Okolím Studence“, která byla zpřístupněna v dubnu roku 2002.

Obnovu drobné památky lidové zbožnosti iniciovalo Občanské sdružení pod Studencem. Projket obnovy kříže v roce 2013 finančně podpořila Nadace OF a v rámci grantového kola „Moje obec, můj kraj, můj domov“ Ústecké komunitní nadace, donátorem byla společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. Dobrovolnickou činností se na projektu podíleli členové O.s. pod Studencem z Lísky. Rekonstrukci kříže provedl restaurátor Jan Pokorný z Děčína. O památku stojící na soukromém pozemku budou nadále pečovat majitelé nemovitosti.

Další info:

Náklady na obnovu kříže přesáhly 60 tisíc korun a byly investovány občanským družením a za finanční podpory Nadace OF (Opomíjené památky č. projektu 2/2012) a Ústecké komunitní nadace (v rámci 22. otevřeného grantového kola v oblasti podpory – Moje obec, můj kraj, můj domov – podpořeného firmou Centropol).

Oběma donátorům velmi děkujeme za laskavou pomoc a podporu. Bez jejich pomoci bychom tento projekt nebyli v žádném případě schopni realizovat. Žádost o dotaci podávalo OspS celkem šestkrát. Teprve tito dva donátoři vyslyšeli volání o finanční podporu nezbytnou k provedení opravy drobné sakrální památky. 

Ústecké komunitní nadaci gratulujeme k významnému výročí 20. výročí trvání činnosti nadace. Nadace se stala pro Občanské sdružení pod Studencem zcela prvním donátorem v roce 2007, kdy nás podpořila při obnově kulturní památky –  rozhledny na Studenci. V plnění dalších projektů je pro sdružení Ústecká komunitní nadace zcela zásadním podporovatelem. 

Křížek u malého parkoviště pro návštěvníky rozhledny na Studenci a přírodní rezervace Zlatý vrch v Horní Lísce České Kamenici opět stojí po opravě na svém původním místě. V „Den české státnosti“ 28. 9. 2013 proběhla v 10 hodin dopoledne malá slavnost požehnání památky lidové zbožnosti v Horní Lísce/České Kamenici. 

A ještě citace ze zmíněného Blesku:

Zajímavostí obnovené památky je český nápis na podstavci kříže. „Německý, který historicky na kříži byl, pan restaurátor Jan Pokorný z Děčína nemohl již rozluštit. Na vznesený dotaz jsme od rodáků nezískali žádnou konkrétní odpověď a pomoc. Restaurátor navrhl, že by nechal kříž bez textu. To se nám ale nelíbilo. Nakonec jsme na doporučení odborníka zvolili text: Nic nemůže být vykonáno bez Boží pomoci, což je více než výstižné,“ sdělil místopředseda sdružení Tomáš Horyna.

„Právě obnovený křížek na území města Česká Kamenice v Horní Lísce je již patnáctým opraveným krajinotvorným prvkem, který může oslovit návštěvníky míst na rozhraní Českého Švýcarska a Lužických hor,“ uvádí sdružení v tiskové zprávě. Další péče o obnovené památky podle něj napomůže udržovat povědomí o historii a kolorit míst bývalých Sudet, která již byla téměř zapomenuta.

Series Navigation<< Kříž s Kristem na Poštovním mostě v Husově ulici v MimoniKříž mrtvých u zámku Lemberk >>
Tagy