weby pro nejsevernější čechy

Boží muka na náměstí Pod Lipami ve Zlonicích

Na skloněné vydlážděné ploše náměstí Pod Lipami ve Zlonicích stojí boží muka.

Jedná se o kulturní památku:

Kvalitní kamenná boží muka ve tvaru sloupku na mohutném podstavci s hranolovou kapličkou s reliéfy světců a křížem ve vrcholu jsou datována r. 1700.

Boží muka stojí ve střední části zlonického náměstí, původně však stála nedaleko kostela sv. Isidora v Budenicích, na cestě k Jarpicím. Na vrcholu toskánského sloupu je umístěna hranolová kaplička, ukončená zkosenou jehlancovou stříškou. V mělkých nikách jejích čtyř stěn jsou v reliéfu vytesány světci sv. Jan Nepomucký, sv. Florián, sv. Ludmila a sv. Václav.

Sloup je osazen na hranolovém podstavci, na kterém se nachází nápis: ANO 1700 EX VOTO ANTONIVS MARTINVS FICKAR CUM VXORE SVA POLEXINA.

Původní evidenční list památky boží muka zachytil ještě na původním místě:

Materiálem je pískovec. Z plintu, posazeném na hranolovém soklu, vyrůstá sloup s hladkým dříkem, který místo hlavice nese čtyřboký kapličkovitý útvar. Jeho stěny jsou členěny velkými nikami, do nichž jsou vloženy reliéfní postavy čtyř světců – sv. Jana Nep., sv. Floriána na severu, sv. Ludmily na východě a sv. Václava na západě. Čelní hrana postamentu je zdobena rýsovaným obloukem uzavřeným zrcadlem, které je vyplněno/maskulním/ majuskulním nápisem: EX VOTO/ANTONIUS/MAETINUS/PICKAR/GUM/UXOHE SUA/POLEXINA/. Nad zrcadlem je letopočet ANO 1709.

Doplňkový list památky:

Boží muka stojí na západní straně silnice procházející Zlonicemi v místě, kde se na obě strany silnice rozšiřuje trávnatými plochami se vzrostlou zelení.

Celý prostor vytváří jakési náměstí ze severu neuzavřené. Na JV náměstí stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, na který dále na severu navazují patrové obytné budovy.

Protější stranu náměstí lemují patrové obytné domy, mezi kterými je bývalá radnice.

Boží muka stojí před radnicí.

Jsou tvořena kruhovým kamenným sloupem, který je zhora ukončený prstencem nesoucím čtvercovou desku, nad kterou jde dále hranol zhora krytý jakousi přesazenou valbovou stříškou. Ve všech čtyřech stranách tohoto hranolu jsou vytesané reliéfy postav. Dole kruhový sloup ukončuje rovněž prstenec pod kterým je čtvercová deska. Pod deskou je v průřezu opět čtvercový podstavec o stejných rozměrech jako deska pod sloupem. Podstavec je zhora krytý na všechny strany vystupující římsou. Dole se asi o 3 cm stupňovitě rozšiřuje. Pod podstavcem jsou dva kamenné stupně, které v půdorysu tvoří soustředně čtverce okolo soklu. Jednotlivé kameny stupňů jsou spojeny kamennými s skobami. Do stěn podstavce jsou vysekány drážky tvaru obdélníka nahoře zakončené ve středu půlkruhově.

Na severní straně je v této ploše nápis (viz předchozí). Nad plochou s nápisem je na levé straně nápis: ANO a napravo 1700.

Spodní stupně jsou vysoké okolo 20 cm.

Sokl až k římse měří cca 120 cm. Celá Boží muka mají výšku okolo 4 metrů. Horní sloup má průměr zhruba 40 cm.

Series Navigation<< Kříž u silnice 118 na severním okraji ZlonicKříž v ulici Komenského u hřbitova ve Zlonicích >>
Tagy