weby pro nejsevernější čechy

Kříž na východním okraji Hošnic

Na konci odbočky z hlavní křižovatky v Hošnicích směrem k průmyslovému areálu stojí v trávě mezi betonovými panely před plotem mohutný pamětní kříž.

Informační cedule v obci uvádí:

Sloup s ukřižovaným Kristem – na východním okraji vesnice najdete na volutovém podstavci s reliéfem Panny Marie sloup s ukřižovaným Kristem z roku 1739.

Dle publikace Strupčice 2007 Zdeny Binterové (vydal obecní úřad Strupčice 2007) je objekt, u něhož se pískovcový kříž nachází, bývalý kravín. Kříž je kulturní památkou, ale Památkový katalog je velmi stručný:

Pamětní kříž datovaný k roku 1739 je důležitým článkem ve vývoji barokního sochařství na Chomutovsku. Kamenný kříž s korpusem je umístěn na dvojitém, trojbokém soklu. Sokl je bohatě zdobený, v dolní části s nápisovou kartuší.

Bohužel chybí Původní evidenční list památky, je dostupná jen informace, že kříž byl v roce 2004 opravován restaurátorem Michaelem Bílkem. Nic podrobnějšího jsem nikde neobjevil. Proč Památkový katalog označuje kříž jako pamětní, kdo je autor, proč kříž vznikl – vše zůstává tajemstvím.

Spolek přátel památek obce Strupčice, pod kterou Hošnice spadají, na svém webu uvádí pouze fakt, že jde o původní památku obce.

Series Navigation<< Centrální kříž hřbitova ve StrupčicíchCentrální kříž hřbitova v Havrani >>
Tagy