weby pro nejsevernější čechy

Kříž na křižovatce před domem čp. 62 v Křesíně

V cípu křižovatky místních komunikací v severní části obce Křesín před domem čp. 62 stojí kamenný kříž.

Kříž stojí přitištěn k ohradní zdi mezi plechovými vraty do dvora domu a dřevěnými vraty garáže. Připomíná zdejší okolní kříže, je však koncipován mnohem jednodušeji. Žádné nápisy na patce soklu, jednodušší hlavice, menší kříž.

V moderní dlažbě zakomponovaný čtvercový kamenný základ, na němž stojí kvádr se zkosenou horní hranou, přecházející v sokl. Jeho spodní část s hladkými stěnami je projmutá, středy hran jsou vykrojeny. Horní vyšší část má rytá obdélníková zrcadla odlišné barvy s vypouklými oblouky na horní s spodní straně. V čelní stěně menší výklenek se spodní římsou-parapetem. Na vrchu soklu přesahující rovná několikapatrová hlavice, na níž stojí nízký kamenný jednoduchý kříž se subtilní postavou ukřižovaného Krista, nad nímž velký praporek s písmeny INRI.

Dle dostupné fotky v galerii mapy.cz prošel křížek renovací:

Series Navigation<< Kříž u hřbitova jižně od LevousKříž u silnice na východním okraji Křesína >>
Tagy