weby pro nejsevernější čechy

Kříž v zahradě domu čp. 329 v Království u Šluknova

U hlavní silnice, procházející Královstvím u Šluknova, v zahradě domu čp. 329 na křižovatce stojí za plotem kříž.

Nepřipraveným očím kříž snadno unikne. Za plotem, v keřích živého plotu, na pozadí bujných dřevin – ze soklu není vidět v podstatě nic a kříž lze přehlédnout.

Přes plaňky plotu lze z celého soklu zahlédnout jen vrcholovou hlavici, tvarovanou do jehlanu s odseknutou špicí. V přední části patrný zbytek kovového háku pro lampu. Na hlavici upevněna lišta, nesoucí Kalvárii – vlevo od kříže stojí Panna Maria s rukama složenýma před tělem, vpravo Jan Evangelista, natočený bokem a s mírně napřaženýma rukama před sebou. Tělo kříže je zdobeno reliéfy jen v jeho spodní části (zakryto květinovou dekorací), zbytek až do křížení trámů pod postavou ukřižovaného Krista je holý. Vodorovné břevno a zbytek kříže nad hlavou Krista je naopak složitě tvarován a bohatě zdoben rostlinným dekorem. Písmena INRI jsou umístěna v rozšířené ploše na křížení trámů.

Series Navigation<< Kříž v zahradě domu čp. 431 v Království u ŠluknovaKříž u domu čp. 434 v Království u Šluknova >>
Tagy