weby pro nejsevernější čechy

Kříž ve Smetanově ulici v Kamenickém Šenově

V Kamenickém Šenově ve Smetanově ulici mezi domy čp. 401 a 127 stojí na břehu Šenovského potoka kříž.

Kříž opravený, zachovalý, něco málo se o něm nechá najít, leč je dokladem, že „informátorům“ nejspíš dochází či došel dech. Popisy jsou zastaralé, nebo dokonce přes odvedenou práci absentující.

Web Spolku Drobné památky severních Čech zachycuje kříž v dezolátním stavu:

Kříž s kamenným soklem stojí ve Smetanově ulici.

Podstavec má uprostřed mělký obdélníkový výklenek, kolem je rytý rámeček se seseknutými rohy. V horní části podstavce jsou dvě zmenšující se římsy. Sokl má uprostřed mělký zaklenutý výklenek s menším půlkruhovým výběžkem, pod nímž je vpadlý reliéf květu, ve výklenku je nápis: SO ? HERR DEM KREUZ ? RUHE WIRD ? DAS ??? WIRD ?? LEBEN NOTH RUH ????. Hlavice je sepnuta kovovým pásem, na vrcholu v místě zasazení kříže je opravována betonem. Hlavice má uprostřed jeden vyvýšený stupeň, tvořící čtvercový výklenek. Kovový kříž chybí, údajně byl na místě ještě v 90. letech 20. století.

V roce 2015 byl křížek péčí spolku Sonow opraven. Bohužel jejich web je na informace velmi skoupý a o opravě jsem nedokázal najít ani slovo (většina zpráv se točí kolem hřbitova).

Nápis ve výklenku je opraven, jeho čitelnost je sice lepší, ale pro mne jako neněmčináře bez pomoci stále záhadou, takže jen velmi orientačně: „So oft ich Herr Dein / Kreutz er Miche / Wird füfs das hitter / fte Gelchidir / Wird leichter für des / Leben Noth / Und Hoffnung iuf ein / letiren Fetel“. Na spodním kvádru soklu je nápis „Jos. Palme Err. 1867 / Renov. 2015 Sonow“. Dle jakých pramenů byl obnoven kříž, v jehož spodní části je žehnající zlacený Kristus, nad ním (prázdná) nápisová tabulka a na kříži s břevny zakončenými čtyřlístky zlacený Ukřižovaný, zůstává zahaleno tajemstvím.

Series Navigation<< Kříž u rozcestí ke koupališti v Kamenickém ŠenověKříž pod Zámeckým vrchem (Česká Kamenice) >>
Tagy