weby pro nejsevernější čechy

Kříž u silnice mezi Novou Oleškou a Starou Oleškou

Ve svahu nad silnicí na okraji Staré Olešky stojí mezi stromy kříž.

Vysoko nad krajnicí na pískovcovém základě stojí základna soklu nesoucí v rytém zrcadle na čelní straně letopočet 1863. Horní hrana je na několikrát odstupňovaná. Na základnu je usazeno vlastní tělo soklu. Boční stěny mají vyrytý obrys zrcadla s ujmutými rohy, zadní strana je holá, na čelní stěně ve spodní části dva kruhy s květinovým dekorem, obdélníkové zahloubení s rámem a otvory po chybějící nápisové desce a nad ním dvě olistěné větvičky. Žádná hlavice, kovový kříž je upevněn přímo do soklu a to v jeho zadní části. Místo obvyklé vzpěry je kříž vyztužen kovovým pásem, přesahujícím na zadní stranu soklu.

Spodní část kříže je rozdělena do tří „větví“, které se spojují za orezlou nápisovou tabulkou ve tvaru štítu. Konce břeven ozdobeny květinovým dekorem, nad hlavou ukřižovaného Krista praporek (po písmenech INRI už ani stopy).

Series Navigation<< Kříž u domu čp. 214 v DubniciŠkolní kříž u domu čp. 71 ve Studeném >>
Tagy