weby pro nejsevernější čechy

Kříž u mostku přes Lužničku u obecní knihovny v Horním Podluží

U mostku na místní odbočce z hlavní silnice v Horním Podluží mezi domy čp. 18 a čp. 101 v blízkosti obecní knihovny stojí kříž.

Kříž je v podstatě zakomponován do stavby kamenného mostku – pilíř, na němž stojí sokl, tvoří součást mostu a vyzdění koryta, což ovšem ze strany od silnice vidět není.

Na pilíři stojí patka soklu čtvercového půdorysu s horní mírně okosenou hranou. Na ní je usazen sokl, ve spodní části širší, s hladkými stěnami. Profilovanou lištou přechází do vlastního těla, které má na přední straně nápis v mírně vpadlém nabíleném zrcadle s vykrojenými rohy, v nichž jsou reliéfní květy (pod aktuálním nápisem místy prosvítají nějaká starší písmena):

Jesus Christus
Du des Vaters ewger
Sohn has die Menschheit
angenommen, bist von
hohen Himmelsthron
zu uns auf die Welt
gekommen hast uns
Gottes Gnad gebracht
von der Sünd uns frei
gemacht

Na bocích obdélné zdobné útvary částečně vpadlé, částečně vystupující a reliéfní.

Na profilované liště v horní části soklu přesahující hlavice se zubořezem v horní části, nad tenkou římsou je nízký středový kvádr, na něm užší zaoblená šást se vsazeným kovovým křížem. Ve spodní části lyrové rozšíření se zlaceným rostlinným dekorem ve středu. Před ním osazen kovaný stojan na lampu, která chybí. Na vysokém kříži subtilní zlacená postava Ukřižovaného, nad hlavou praporek s nápisem

Iesus
Nazarenus
Rex
Iudaeorum

Konce břeven rozšířeny a na nich zlacené reliéfní lístky.

Series Navigation<< Kříž naproti domu čp. 221 v Horním PodlužíKříž nedaleko domu čp. 289 v Horním Podlužím >>
Tagy